Darmowa wycena

   Szybki kontakt

   Piaskowanie i malowanie suwnicy – TAURON Wytwarzanie S.A.

   Opracowanie technologii antykorozyjnej wraz z wykonaniem piaskowania i malowania suwnicy o udźwigu 8 T.

   Zakres prac:

   • Opracowanie technologii antykorozyjnej,
   • Piaskowanie do Sa 2 1/2 konstrukcji suwnicy wraz z elementami towarzyszącymi,
   • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego w technologii epoksydowo-poliuretanowej,

   Czas realizacji prac: 14 dni,

   no images were found

   Alpinistyczne czyszczenie silosów na Cement

   Prace alpinistyczne obejmujące alpinistyczne czyszczenie silosów na cement z warstwy zaschniętego betonu.

   Zakres prac obejmował:

   1. Oprysk silosów kwasem,
   2. Wysokociśnieniowe mycie silosów myjka 500 bar,
   3. Neutralizacja kwasu środkiem zasadowym,

   Remont powłoki antykorozyjnej na instalacji zbiornika 6A w Lotos Terminale

   Trwają pracę związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz nałożeniem powłoki antystatycznej na terenie zakładu LOTOS Terminale S.A. w Czechowicach-Dziedzicach.

    

   Zakres prac:

   • Czyszczenie strumieniowo-ścierne rury stalowej fi 300 mm L=10,5 wraz z elementami mocującymi do zbiornika, podestem stalowym oraz drabinką,
   • Nałożenie farby epoksydowej podkładowej,
   • Nałożenie farby antystatycznej Hempadur Antistatic 85170.

   Piaskowanie i malowanie stalowych iglica dla Lotos Terminale S.A.

   Kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne stalowych iglic na terenie Terminalu Paliw Lotos S.A. w Czechowicach Dziedzicach.

   Zakres prac obejmował:

   1. Opracowanie technologii zabezpieczenia antykorozyjnego,
   2. Piaskowanie konstrukcji stalowych w strefie zagrożenia wybuchem,
   3. Malowanie konstrukcji stalowych w systemie EP-PUR,
   4. Remont konstrukcji fundamentów.

   Prace prowadzone były w strefie zagrożenia wybuchem.

   Alpinistyczne malowanie konstrukcji
   Alpinistyczne konstrukcji stalowych

   Umowa z Lotos Terminale S.A. – naprawa podpór rurociągu

   W dniu 4 kwietnia 2022 podpisana została umowa między Lotos Terminale S.A. w Czechowicach Dziedzicach, a PROSPECT GROUP Sp. z o.o.

   Umowa swym zakresem obejmuje remont podpór rurociągu oraz rurociągu DN250 nad torami nr 38 i 39 na terenie LOTOS Terminale S.A.

   1. Szczegółowy zakres prac objętych Umową obejmuje:

    a) czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji,
    b) oczyszczenie ręczne rurociągu DN250,
    c) demontaż nieczynnej rurki grzewczej wraz z usunięciem zbędnych podwieszeń,
    d) naprawa stóp fundamentowych słupów,
    e) malowanie rurociągu oraz podpór zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych zgodnie z ustaloną kolorystyką:
    − kolorystyka konstrukcji stalowych – barwa niebieska RAL 5017,
    − kolorystyka rurociągu – barwa biała RAL 9010.
   2. Prace prowadzone będą na czynnym technologicznie rurociągu.

   Umowa z Lotos Terminale S.A. – remont podpór rurociągu

   W dniu 4 kwietnia 2022 podpisana została umowa między Lotos Terminale S.A. w Czechowicach Dziedzicach, a PROSPECT GROUP Sp. z o.o.

   Umowa swym zakresem obejmuje remont podpór rurociągu oraz rurociągu DN250 nad torami nr 38 i 39 na terenie LOTOS Terminale S.A.

   Szczegółowy zakres prac objętych Umową obejmuje:

   a) czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji,
   b) oczyszczenie ręczne rurociągu DN250,
   c) demontaż nieczynnej rurki grzewczej wraz z usunięciem zbędnych podwieszeń,
   d) naprawa stóp fundamentowych słupów,
   e) malowanie rurociągu oraz podpór zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych zgodnie z ustaloną kolorystyką:
   − kolorystyka konstrukcji stalowych – barwa niebieska RAL 5017,
   − kolorystyka rurociągu – barwa biała RAL 9010.

   Prace prowadzone będą na czynnym technologicznie rurociągu.

    

   Piaskowanie zabezpieczenie antykorozyjne stalowego komina

   Kompleksowy remont zabezpieczenia antykorozyjnego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji stalowego Komina (emitora) dla PRYMAT Sp. z o.o. o/Żory

   Zakres prac obejmował:

   1. Opracowanie technologii zabezpieczenia antykorozyjnego,
   2. Piaskowanie konstrukcji stalowej emitora wraz z konstrukcją wsporczą,
   3. Wzmocnienie konstrukcji stalowej wraz z załataniem dziur w konstrukcji,
   4. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego w technologii epoksydowo-poliuretanowej.

   Dane techniczne:

    

   1. Wysokość obiektu: 28,3 m,
   2. Stopień przygotowania podłoża: Sa 2,5
   3. Określone środowisko korozyjności: C4 wg. PN-EN ISO 12944-2
   4. Metoda aplikacji zabezpieczenia antykorozyjnego: hydrodynamiczny, ręczny.

   Parametry emitora:

      

   1. H=28,3m
   2. średnica do poz. +12,5 m wynosi 508 mm, powyżej 406mm,
   3. doprowadzenie spalin poprzez króciec czopuchowy, usytuowany na poz 2,45m nad cokołem
   4. Trzon komina składa się z siedmiu segmentów:  S-1: dł. 6,55m i średnica 508mm
      S-2: dł. 5,55m i średnica 508mm
      S-3: dł. 3,50m i średnica 406mm
      S-4: dł. 4,80m i średnica 406mm
      S-5: dł. 2,30m i średnica 406mm
      S-6: dł. 2,75m i średnica 406mm
      S-7: dł. 2,75m i średnica 406mm

   każdy segment połączony jest 22 śrubami M24

   Wyposażenie komina:

   1. drabina włazowa z koszem osłonowym,
   2. otwór wyczystki,
   3. dwie galerie obsługowe na poziomach : 16,65m oraz 26,60m
   4. instalacja odgromowa.

   Prace prowadzone były na czynnym obiekcie bez przerw na wyłączenie.

   Modernizacja pomostu nawęglania TN-21

   Kompleksowy remont pomostu nawęglania TN-21 na terenie PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA o/Moszczenica.

   Zakres prac obejmował:

   1. Demontaż starej obudowy pomostu z blach trapezowych,
   2. Rozebranie ścianek z betonu komórkowego – 122 m2,
   3. Czyszczenie strumieniowo-ścierne do Sa3 konstrukcji kratowych – 1133 m2,
   4. Odciążenie konstrukcji poprzez demontaż starej zbędnej konstrukcji stalowej o masie około 3000kg,
   5. Wzmocnienie kratownic i poprzecznic stropu. – 2371 kg,
   6. Wzmocnienie krzyżulców stalowej podpory pośredniej – 8700 kg,
   7. Wzmocnienie kratownic ścian – 4000kg,
   8. Cięcie stali do kształtowników lub płaskowników: 240 mb,
   9. Naprawa wsporników żelbetowych pod łożyskami pomostu oraz żelbetowej podpory pośredniej łącznie z zastosowaniem dodatkowego zbrojenia – Naprawa preparatami Sika MonoTop®-412 NFG,  Sika MonoTop®-910 N, Sikagard®-680 S Betoncolor, Sikagard®-702 W Aquaphob.
   10. Przegląd i konserwacja łożysk pomostu, gniazd łożyskowych,
   11. Wymiana wypełnień w oknach pomostu ze szklanych na płyty z poliwęglanu
    przeźroczystego komorowego
   12. Malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowej obiektu zgodnie z kategorią korozyjności
    C-5M
   13. Wykonanie lekkiej obudowy zewnętrznej ścian pomostu z blachy stalowej fałdowanej
    T35 gr. 1 mm oraz niezbędnych obróbek gr. 1 mm z blachy ocynkowanej powlekanej
   14. Izolacja termiczna ścian pomostu z wełny mineralnej Rocwool Rocsonic Super gr. 75
    mm- 234,237 m2.
   15. Wykonanie lekkiej obudowy wewnętrznej ścian pomostu z blachy stalowej płaskiej gr.
    3mm, ilość: 234,237 m2.

   Prace prowadzone były podczas normalnej funkcjonalności taśmociągu.

   Kompleksowy remont podpór estakady ciepłowniczej

   Kompleksowy remont estakady ciepłowniczej w rejonie budynku A w Oddziale Zofiówka PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa.

   Zakres prac obejmuje:

   1. Czyszczenie strumieniowo-ścierne stalowych podpór estakady do stopnia Sa 2 1/2 (stan
    wyjściowy powierzchni B, miejscami C) i przygotowanie ich do malowania od poziomu
    betonowych stóp fundamentowych do wysokości ok. 3,4 m (poziom drugiej poziomej
    poprzeczki).
   2. Wzmocnienie najbardziej osłabionych miejsc konstrukcji stalowej:
    – Opracowanie projektu wykonawczego remontu/wzmocnienia podpory stalowej (fragment podpory przestrzennej nr 18) oraz wymiany skorodowanych
    żeber stalowych przy podporach przez konstruktora ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi i przynależącego do właściwego samorządu zawodowego.
    – Wykonanie wzmocnienia podstawy stalowej podpory przestrzennej nr 18 oraz
    wymiana skorodowanych żeber stalowych zgodnie z opracowanym projektem
    wykonawczym.
   3. Reprofilacja betonowych stóp fundamentowych podpór stalowych:
    – Skucie luźnych fragmentów stóp fundamentowych.
    – Zabezpieczenie widocznych prętów brojenia
    – Uzupełnienie betonu stóp fundamentowych – beton C16/20 W4.
    – Wykonanie zabezpieczenia powierzchni wystających betonu przeciw wodnie
   4. Malowanie stalowych podpór estakady ciepłowniczej farbami do gruntowania oraz
    dwukrotne malowanie farbami nawierzchniowymi odpornymi na warunki zewnętrzne
    zgodnie z kategorią korozyjności C4
   5. Wykonanie zabezpieczeń narożników stóp fundamentowych poprzez nałożenie gumowych narożnych zabezpieczeń w czarno-żółte pasy.
   6. Roboty porządkowe i towarzyszące.

   Remont hali klubu Jastrzębskiego Węgla

   Zakończono prace związane z kompleksowym remontem i dostosowaniem hali dla Klubu Sportowego Jastrzębski-Węgiel S.A.

   Całkowity zakres prac remontowych obejmował:

   1. Wyburzenia starych trybun,
   2. Wykonanie nowej posadzki w miejscu wyburzenia,
   3. Demontaż konstrukcji stalowych,
   4. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej  wraz z blachami trapezowymi dachu o powierzchni łącznej około 2100 m2,
   5. Wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowych,
   6. Zaślepienie drzwi, okien oraz bruzd po wyburzeniu,
   7. Demontaż starego nagłośnienia,
   8. Wykonanie gładzi na ścianach,
   9. Wykonanie tynkowania ścian nad podestami roboczymi,
   10. Wykonanie gruntowania i malowania ścian o powierzchni łącznej około 2.000 m2
   11. Wydruk i montaż bannerów reklamowych o łącznej powierzchni 1.000m2,
   12. Wykonanie parkietu pod nowe boiska,
   13. Wymiana oświetlenia na lampy LED zgodnie z obowiązującymi normami,