Darmowa wycena

Szybki kontakt

Budowa bloku energetycznego w EC Zofiówka

Trwająca ponad 3 lata współpraca z firmą Energoinstal S.A. przy realizacji prac budowlanych o szerokim zakresie, która obejmowała:

 1. Remonty konstrukcji stalowych,
  1. Piaskowanie elementów stalowych,
  2. Opracowanie technologii zabezpieczenia antykorozyjnego,
  3. Wykonanie anty korozji przemysłowej elementów stalowych,
  4. Przygotowanie dokumentacji obejmującej zakres wykonanych prac,
 2. Remont obiektów budowlanych,
 3. Wykonanie kompleksowego doczyszczania obiektów budowlanych do końcowego odbioru (kotłownia, estakada),

Prace prowadzone były na czynnym obiekcie w trybie trójzmianowym.

Całkowita wartość prac: 4.239.841,98 zł

Alpinistyczne piaskowanie i malowanie wieży Ciśnień

Alpinistycznym piaskowaniem i malowaniem wieży ciśnień wraz z pracami towarzyszącymi.

Zakres prac:

 1. Alpinistyczne mycie myjką 500 bar + malowanie zewnętrzne kopuły,
 2. Alpinistyczne mycie myjką 500 bar + przygotowanie do malowania i malowanie kopuły wewnątrz materiałami Sika cor 146DW,
 3. Naprawa uszczelnień materiałem SikaFlex,
 4. Piaskowanie + malowanie antykorozyjne nogi od strony zewnętrznej,
 5. Piaskowanie + malowanie antykorozyjne nogi od strony wewnętrznej,

Alpinistyczne sprzątanie kotłowni

W dniu 14.02.2019 rozpoczęte zostały prace związane z alpinistycznym odkurzaniem konstrukcji stalowej wraz z wykonaniem powłoki malarskiej na terenie bloku fluidalnego w EC Zofiówka o mocy 75 MW.

Zakres prac:

 • Sprzątanie konstrukcji stalowej (odkurzanie) o powierzchni 27 tys m2,
 • Sprzątanie instalacji (kocioł, rurociągi, urządzenia, kanały),
 • Malowanie barierek i drabin,
 • Malowanie ścieżek gazowych,
 • Usuwanie zanieczyszczeń na zbiorniku sorbentu,

Całkowita wartość zlecenia (łącznie z poprzednimi zamówieniami) około 1.445.250 zł (brutto)

Piaskowanie suwnicy

Piaskowanie suwnicy wraz z pracami towarzyszącymi.

Zakres prac obejmował:

 • piaskowanie konstrukcji stalowej,
 • zabezpieczenia antykorozyjne suwnicy w systemie epoksydowo-poliuretanowym,

Prace realizowane były na czynnych suwnicach bez wyłączenia.

 

Malowanie alpinistyczne wieży GSM

Alpinistyczne malowanie przeszkodowe wieży GSM h 50m,

Zakres prac:

 • Czyszczenie ręczne całej wieży,
 • Malowanie konstrukcji farbami podkładowymi,
 • Malowanie przeszkodowe całej konstrukcji,
 • Remont fundamentów.

Piaskowanie i malowanie 2 suwnic bramowych 10T

Alpinistyczny remont konstrukcji 2 suwnic bramowych o rozstawie 12 m i udźwigu 10 T.

Zakres prac:

 • Czyszczenie strumieniowo 2 suwnic bramowych,
 • Wykonanie naprawy uszkodzeń (prace spawalnicze),
 • Malowanie konstrukcji farbą dwuskładnikową epoksydową podkładową,
 • Malowanie konstrukcji suwnic farbą dwuskładnikową poliuretanową nawierzchniową RAL 1012

Dane techniczne:

 • Ilość suwnic: 2,
 • Czas realizacji: 14 dni,
 • Wartość prac: 132.000,00 zł
 • System malarski: Hempel

Czyszczenie alpinistyczne i naprawa powłoki antykorozyjnej EC Zofiówka

Czyszczenie alpinistyczne za zabrudzeń po budowlanych oraz pyłu węglowego wraz z naprawą zabezpieczeń antykorozyjnych na terenie budowy kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy brutto około 75MWe w EC Zofiówka.

Zakres prac:

 1. Sprzątanie konstrukcji w zakresie demontażu krat WEMA, odkurzanie i mycie na półsucho około 27000 m2 powierzchni konstrukcji i 115000 kg,
 2. Sprzątanie instalacji (kocioł, rurociągi, urządzenia, kanały,
 3. Odkurzanie i mycie płyt elewacyjnych w ilości 4720 m2,
 4. Odkurzanie i mycie płyt elewacynnych dachów w ilości 1160 m2,
 5. Mycie wysokociśnieniowe (500 bar) krat WEMA,
 6. Poprawki uszkodzeń konstrukcji stalowej wraz z opracowaniem technologii napraw pod nadzorem inspektora producenta farb,
 7. Malowanie estetyczne konstrukcji stalowej,
 8. Malowanie barierek i drabin w ilości 4100 mb,
 9. Malowanie bunkrów węglowych,
 10. Malowanie zbiorników mułów,
 11. Malowanie zbiorników piasku,
 12. Malowanie zbiorników wapna,

Zamawiającym: PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa (dawna Spółka Energetyczna Jastrzębie).
Generalny wykonawca: ENERGOINSTAL S.A.
Podwykonawca: PROSPECT GROUP Sp. z o.o.

Malowanie przeszkodowe wieży GSM – Szkoła Policji w Katowicach

Prace antykorozyjne obejmujące malowanie przeszkodowe konstrukcji stalowej wieży GSM na terenie Szkoły Policji w Katowicach.

Dane techniczne:

 • Wysokość wieży GSM: 50m,
 • System Malarski: winylowo-akrylowy,
 • Własność obiektu: Skarb Państwa,
 • Inwestor: Szkoła Policji w Katowicach,

Zakres prac:

 • Czyszczenie konstrukcji stalowej do stopnia St3,
 • Odtłuszczanie konstrukcji stalowej,
 • Dwukrotne malowanie konstrukcji stalowej farbą winylowo-akrylową podkładową,
 • Malowanie przeszkodowe wieży GSM w systemie akrylowym.

Demontaż wieży oświetleniowej

Prace alpinistyczne obejmujące kompleksowy remont konstrukcji stalowej starej wieży oświetleniowej wraz z jej wzmocnieniem oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Zakres prac alpinistycznych:

 • Oczyszczenie wszystkich skratowań, poprawa spawów wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
 • Demontaż konstrukcji stalowej galerii górnej,
 • Wzmocnienie konstrukcji stalowej węzłów łączących poszczególne segmenty wieży,
 • Demontaż pozostałości po instalacji elektrycznej wraz z demontażem wsporników,
 • Poprawa spawów blachy na pomostach wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
 • Wspawanie nowej blachy na pomostach,
 • Czyszczenie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym całości konstrukcji stalowej.

Czas realizacji: 14 dni,

Łączna waga demontowanej konstrukcji stalowej: 700 kg,

Łączna waga montowanej konstrukcji stalowej: 400 kg.

System malarski: KCC Paint,

Kolor docelowy obiektu: RAL 7035

Kompleksowy remont Silosów

Kompleksowe wykonawstwo remontu silosów wraz z wymianą konstrukcji stalowych oraz badaniem spoin spawowych metodą magnetyczno-proszkową oraz pęcherzykową.

Zakres remontu silosów obejmował:

 • Demontaż oblachowania z blachy trapezowej: 800m2,
 • Mycie konstrukcji stalowej nad silosami: 150m2,
 • Piaskowanie konstrukcji stalowej nad silosami: 150m2,
 • Malowanie konstrukcji stalowej nad silosami (podkład + nawierzchnia): 150m2, (zabezpieczenia antykorozyjne)
 • Mycie wysokociśnieniowe konstrukcji silosów: 1100m2,
 • Malowanie konstrukcji silosów (podkład + nawierzchnia): 1100m2,
 • Montaż oblachowania z blachy trapezowej T-55 gr. 0,7 mm,
 • Montaż podświetlanego logotypu na elewacji budynku,
 • Montaż siatki przeciwptakom: 490m2,
 • Pomiar grubości carg blach silosów,
 • Badanie jakości spoin spawnych metoda podciśnieniową oraz magnetyczno-proszkową,
 • Likwidacja nieszczelości spoin spawowych.

Dane techniczne:

 • Miejsce realizacji: Miechów (woj. Małopolskie),
 • Termin: Lipiec 2012r,
 • Czas realizacji: 45 dni,
 • Wartość kontraktu: 364856,05 zł (brutto)

Opis stopnia przygotowania podłoża: St – czyszczenie ręczne i z wykorzystaniem narzędzi o napędzie mechanicznym St 2 – na oglądanej powierzchni nie mogą występować olej, smary, pył, słabo przylegająca zgorzelina walcownicza, rdza, powłoka malarska i obce zanieczyszczenia; powierzchnia wykazuje metaliczny połysk. St 3 – wymagania takie jak dla St 2 z tą różnicą, że powierzchnię należy czyścić, dopóki nie nabierze zdecydowanie metalicznego połysku (od metalowego podłoża).

Opis zastosowanych materiałów malarskich:

KOREPOX EH2350 jest farbą dwuskładnikową, samogruntującą, opartą na czystej żywicy epoksydowej, tworzącą powłokę o doskonałej odporności na działanie wody morskiej, ropy naftowej, paliw, a także na uszkodzenia mechaniczne. Może być nakładana zarówno na nową, jak i na odnawianą stal; wymagane jest jedynie oczyszczenie z luźnej rdzy i osadów; jako grunt tolerujący gorzej przygotowane podłoże. Utwardza się w niskich temperaturach, obniżonych nawet do -18oC i spełnia wymagania dla farb High Solid odnośnie zawartości lotnych związków organicznych (VOC).

Produkt aprobowany przez: LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (LR) i GERMANISCHIER LLOYD (GL) jako powłoka antykorozyjna. DET NORSKE VERITAS (DNV, CE Marking), LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (LR) i KOREAN REGISTER OF SHIPPING (KR) jako powłoka powstrzymująca rozprzestrzenianie się ognia, NEW CASTLE OCCUPATIONAL HEALTH AGENT (UK) jako farba przeznaczona do kontaktu z żywnością w zbiornikach na zboże. MARTINEK in NORWEY jako powłoka dla zbiorników balastowych. Systemy oparte na farbie KOREPOX EH2350 są w pełni zgodne z wymaganiami NORSOK M-501, wydanie 4, dla systemu nr 7.

KORETHAN TOPCOAT UT6581 jest szybkoschnącą, dwuskładnikową, nawierzchniową farbą poliuretanową, posiadającą bardzo dobrą odporność na zachlapanie i zwilżanie kwasami, zasadami, rozpuszczalnikami, solami i wodą. Tworzy powłokę odporną na zewnętrzne warunki atmosferyczne, odporną na zmianę koloru.