Darmowa wycena

   Szybki kontakt

   Kompleksowy remont podpór estakady ciepłowniczej

   Kompleksowy remont estakady ciepłowniczej w rejonie budynku A w Oddziale Zofiówka PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa.

   Zakres prac obejmuje:

   1. Czyszczenie strumieniowo-ścierne stalowych podpór estakady do stopnia Sa 2 1/2 (stan
    wyjściowy powierzchni B, miejscami C) i przygotowanie ich do malowania od poziomu
    betonowych stóp fundamentowych do wysokości ok. 3,4 m (poziom drugiej poziomej
    poprzeczki).
   2. Wzmocnienie najbardziej osłabionych miejsc konstrukcji stalowej:
    – Opracowanie projektu wykonawczego remontu/wzmocnienia podpory stalowej (fragment podpory przestrzennej nr 18) oraz wymiany skorodowanych
    żeber stalowych przy podporach przez konstruktora ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi i przynależącego do właściwego samorządu zawodowego.
    – Wykonanie wzmocnienia podstawy stalowej podpory przestrzennej nr 18 oraz
    wymiana skorodowanych żeber stalowych zgodnie z opracowanym projektem
    wykonawczym.
   3. Reprofilacja betonowych stóp fundamentowych podpór stalowych:
    – Skucie luźnych fragmentów stóp fundamentowych.
    – Zabezpieczenie widocznych prętów brojenia
    – Uzupełnienie betonu stóp fundamentowych – beton C16/20 W4.
    – Wykonanie zabezpieczenia powierzchni wystających betonu przeciw wodnie
   4. Malowanie stalowych podpór estakady ciepłowniczej farbami do gruntowania oraz
    dwukrotne malowanie farbami nawierzchniowymi odpornymi na warunki zewnętrzne
    zgodnie z kategorią korozyjności C4
   5. Wykonanie zabezpieczeń narożników stóp fundamentowych poprzez nałożenie gumowych narożnych zabezpieczeń w czarno-żółte pasy.
   6. Roboty porządkowe i towarzyszące.

   Pozostałe realizacje

   Piaskowanie i malowanie suwnicy – TAURON Wytwarzanie S.A.

   Alpinistyczne czyszczenie silosów na Cement

   Remont powłoki antykorozyjnej na instalacji zbiornika 6A w Lotos Terminale

   Piaskowanie i malowanie stalowych iglica dla Lotos Terminale S.A.

   Umowa z Lotos Terminale S.A. – naprawa podpór rurociągu

   Umowa z Lotos Terminale S.A. – remont podpór rurociągu

   zobacz wszystkie realizacje