Darmowa wycena

Szybki kontakt

przeglądy budowlane

Przeglądy budowlane należy wykonywać z określoną przez ustawę częstotliwością, co najmniej raz do roku (art. 62 p. 1 ust. 1, 2, 5 ustawy „Prawo budowlane”), a obowiązek ten spoczywa na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych. Okresowe przeglądy techniczne:

 • zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom obiektu i osobom postronnym,
 • minimalizują ryzyko kosztownych napraw.

Ponadto stan techniczny powinien być każdorazowo sprawdzany w sytuacjach uszkodzenia lub zagrożenia obiektu budowlanego np. poprzez silny wiatr, pożar czy wyładowania atmosferyczne.

Dlaczego warto nam powierzyć to zadanie?

 • Dysponujemy specjalistami z uprawnieniami budowlanymi w określonej specjalności
 • Wykonujemy profesjonalne kontrole całych obiektów budowlanych oraz ich części
 • Stosujemy metody alpinistyczne, dzięki czemu docieramy w najbardziej niedostępne miejsca
 • Działamy w sposób nieinwazyjny dla obiektu budowlanego
 • Sporządzamy dokumentację fotograficzną
 • Opracowujemy plan przeprowadzenia remontu, w tym zabezpieczeń antykorozyjnych
 • Wykonujemy dokładne obliczenia, określające trwałość obiektu

Mamy duże doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów budowlanych:
kominów stalowych, żelbetowych, ceramicznych, a także masztów i wież telekomunikacyjnych.

W ramach obowiązkowych przeglądów technicznych oferujemy m.in.:

 • nieinwazyjne pomiary grubości płaszczy kominów (metoda ultradźwiękowa),
 • badanie przewodów spalin, konstrukcji wsporczych, lin odciągowych i osprzętu stalowego (metoda alpinistyczna),
 • ocenę połączeń spawanych i śrubowych oraz zabezpieczenia antykorozyjnego,
 • pomiary instalacji,
 • przeglądy oraz inwentaryzacje uszkodzeń trzonu żelbetowego (metodami alpinistycznymi),
 • rewizję i ocenę drąży kominowej wraz ze sprawdzeniem stanu dylatacji,
 • ocenę stanu technicznego galerii i drabin stalowych,
 • opracowanie rozwiązań przy zmianie sposobu opalania lub wprowadzeniu spalin odsiarczonych,
 • ocenę i korektę naciągu obręczy stalowych.

nasza oferta

odśnieżanie dachów

zobacz

zabezpieczenia antykorozyjne

zobacz

przeglądy budowlane

zobacz

malowanie ogniochronne

zobacz

usługi alpinistyczne

zobacz

docieplenia

zobacz

remonty pokryć dachowych

zobacz

malowanie ostrzegawcze

zobacz