Darmowa wycena

   Szybki kontakt

   przeglądy budowlane

   Przeglądy budowlane należy wykonywać z określoną przez ustawę częstotliwością, co najmniej raz do roku (art. 62 p. 1 ust. 1, 2, 5 ustawy „Prawo budowlane”), a obowiązek ten spoczywa na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych. Okresowe przeglądy techniczne:

   • zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom obiektu i osobom postronnym,
   • minimalizują ryzyko kosztownych napraw.

   Ponadto stan techniczny powinien być każdorazowo sprawdzany w sytuacjach uszkodzenia lub zagrożenia obiektu budowlanego np. poprzez silny wiatr, pożar czy wyładowania atmosferyczne.

   Dlaczego warto nam powierzyć to zadanie?

   • Dysponujemy specjalistami z uprawnieniami budowlanymi w określonej specjalności
   • Wykonujemy profesjonalne kontrole całych obiektów budowlanych oraz ich części
   • Stosujemy metody alpinistyczne, dzięki czemu docieramy w najbardziej niedostępne miejsca
   • Działamy w sposób nieinwazyjny dla obiektu budowlanego
   • Sporządzamy dokumentację fotograficzną
   • Opracowujemy plan przeprowadzenia remontu, w tym zabezpieczeń antykorozyjnych
   • Wykonujemy dokładne obliczenia, określające trwałość obiektu

   Mamy duże doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów budowlanych:
   kominów stalowych, żelbetowych, ceramicznych, a także masztów i wież telekomunikacyjnych.

   W ramach obowiązkowych przeglądów technicznych oferujemy m.in.:

   • nieinwazyjne pomiary grubości płaszczy kominów (metoda ultradźwiękowa),
   • badanie przewodów spalin, konstrukcji wsporczych, lin odciągowych i osprzętu stalowego (metoda alpinistyczna),
   • ocenę połączeń spawanych i śrubowych oraz zabezpieczenia antykorozyjnego,
   • pomiary instalacji,
   • przeglądy oraz inwentaryzacje uszkodzeń trzonu żelbetowego (metodami alpinistycznymi),
   • rewizję i ocenę drąży kominowej wraz ze sprawdzeniem stanu dylatacji,
   • ocenę stanu technicznego galerii i drabin stalowych,
   • opracowanie rozwiązań przy zmianie sposobu opalania lub wprowadzeniu spalin odsiarczonych,
   • ocenę i korektę naciągu obręczy stalowych.

   nasza oferta

   odśnieżanie dachów

   zobacz

   zabezpieczenia antykorozyjne

   zobacz

   przeglądy budowlane

   zobacz

   malowanie ogniochronne

   zobacz

   usługi alpinistyczne

   zobacz

   Montaż płyt warstwowych

   zobacz

   remonty pokryć dachowych

   zobacz

   malowanie ostrzegawcze

   zobacz