Darmowa wycena

   Szybki kontakt

   Umowa z Lotos Terminale S.A. – naprawa podpór rurociągu

   W dniu 4 kwietnia 2022 podpisana została umowa między Lotos Terminale S.A. w Czechowicach Dziedzicach, a PROSPECT GROUP Sp. z o.o.

   Umowa swym zakresem obejmuje remont podpór rurociągu oraz rurociągu DN250 nad torami nr 38 i 39 na terenie LOTOS Terminale S.A.

   1. Szczegółowy zakres prac objętych Umową obejmuje:

    a) czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji,
    b) oczyszczenie ręczne rurociągu DN250,
    c) demontaż nieczynnej rurki grzewczej wraz z usunięciem zbędnych podwieszeń,
    d) naprawa stóp fundamentowych słupów,
    e) malowanie rurociągu oraz podpór zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych zgodnie z ustaloną kolorystyką:
    − kolorystyka konstrukcji stalowych – barwa niebieska RAL 5017,
    − kolorystyka rurociągu – barwa biała RAL 9010.
   2. Prace prowadzone będą na czynnym technologicznie rurociągu.

   Umowa z Lotos Terminale S.A. – remont podpór rurociągu

   W dniu 4 kwietnia 2022 podpisana została umowa między Lotos Terminale S.A. w Czechowicach Dziedzicach, a PROSPECT GROUP Sp. z o.o.

   Umowa swym zakresem obejmuje remont podpór rurociągu oraz rurociągu DN250 nad torami nr 38 i 39 na terenie LOTOS Terminale S.A.

   Szczegółowy zakres prac objętych Umową obejmuje:

   a) czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji,
   b) oczyszczenie ręczne rurociągu DN250,
   c) demontaż nieczynnej rurki grzewczej wraz z usunięciem zbędnych podwieszeń,
   d) naprawa stóp fundamentowych słupów,
   e) malowanie rurociągu oraz podpór zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych zgodnie z ustaloną kolorystyką:
   − kolorystyka konstrukcji stalowych – barwa niebieska RAL 5017,
   − kolorystyka rurociągu – barwa biała RAL 9010.

   Prace prowadzone będą na czynnym technologicznie rurociągu.

    

   Modernizacja pomostu nawęglania TN-21

   Kompleksowy remont pomostu nawęglania TN-21 na terenie PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA o/Moszczenica.

   Zakres prac obejmował:

   1. Demontaż starej obudowy pomostu z blach trapezowych,
   2. Rozebranie ścianek z betonu komórkowego – 122 m2,
   3. Czyszczenie strumieniowo-ścierne do Sa3 konstrukcji kratowych – 1133 m2,
   4. Odciążenie konstrukcji poprzez demontaż starej zbędnej konstrukcji stalowej o masie około 3000kg,
   5. Wzmocnienie kratownic i poprzecznic stropu. – 2371 kg,
   6. Wzmocnienie krzyżulców stalowej podpory pośredniej – 8700 kg,
   7. Wzmocnienie kratownic ścian – 4000kg,
   8. Cięcie stali do kształtowników lub płaskowników: 240 mb,
   9. Naprawa wsporników żelbetowych pod łożyskami pomostu oraz żelbetowej podpory pośredniej łącznie z zastosowaniem dodatkowego zbrojenia – Naprawa preparatami Sika MonoTop®-412 NFG,  Sika MonoTop®-910 N, Sikagard®-680 S Betoncolor, Sikagard®-702 W Aquaphob.
   10. Przegląd i konserwacja łożysk pomostu, gniazd łożyskowych,
   11. Wymiana wypełnień w oknach pomostu ze szklanych na płyty z poliwęglanu
    przeźroczystego komorowego
   12. Malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowej obiektu zgodnie z kategorią korozyjności
    C-5M
   13. Wykonanie lekkiej obudowy zewnętrznej ścian pomostu z blachy stalowej fałdowanej
    T35 gr. 1 mm oraz niezbędnych obróbek gr. 1 mm z blachy ocynkowanej powlekanej
   14. Izolacja termiczna ścian pomostu z wełny mineralnej Rocwool Rocsonic Super gr. 75
    mm- 234,237 m2.
   15. Wykonanie lekkiej obudowy wewnętrznej ścian pomostu z blachy stalowej płaskiej gr.
    3mm, ilość: 234,237 m2.

   Prace prowadzone były podczas normalnej funkcjonalności taśmociągu.

   Malowanie wieży GSM h75

   Kompleksowy remont wieży GSM wraz z opracowaniem technologi antykorozyjnej oraz malowaniem przeszkodowym obiektu.

   Zakres prac:

   1. Opracowanie technologii antykorozyjnej oraz remontu obiektu,
   2. Czyszczenie konstrukcji stalowej z mchu i pleśni,
   3. Czyszczenie ręczne do 3 stopnia wg PN-ISO 8501-1 stan wyjściowy B,
   4. Malowanie konstrukcji farbami podkładowymi według opracowanej technologii antykorozyjnej,
   5. Malowanie przeszkodowe konstrukcji farbami nawierzchniowymi według opracowanej technologii,
   6. Remont fundamentów wieży,

   Metoda aplikacji powłoki malarskiej: hydrodynamiczna/ręczna,

   Budowa bloku energetycznego w EC Zofiówka

   Trwająca ponad 3 lata współpraca z firmą Energoinstal S.A. przy realizacji prac budowlanych o szerokim zakresie, która obejmowała:

   1. Remonty konstrukcji stalowych,
    1. Piaskowanie elementów stalowych,
    2. Opracowanie technologii zabezpieczenia antykorozyjnego,
    3. Wykonanie anty korozji przemysłowej elementów stalowych,
    4. Przygotowanie dokumentacji obejmującej zakres wykonanych prac,
   2. Remont obiektów budowlanych,
   3. Wykonanie kompleksowego doczyszczania obiektów budowlanych do końcowego odbioru (kotłownia, estakada),

   Prace prowadzone były na czynnym obiekcie w trybie trójzmianowym.

   Całkowita wartość prac: 4.239.841,98 zł

   Remont konstrukcji żelbetowych

   Kompleksowy remont konstrukcji żelbetowych na terenie oczyszczalni ścieków w Kucharach k/Kalisza wraz z piaskowaniem konstrukcji oraz wykonaniem zabezpieczenia chemoodpornego.

   Zakres prac:

   Selektor – obiekt nr 5/2

   Powierzchnie betonowe – oczyszczenie, naprawa ubytków, nowe powłoki ochronne:

   1. Oczyszczenie powierzchni poprzez piaskowanie,
   2. Reprofilacja powierzchni,
   3. Powłoki ochronne z piaskowaniem (ściany, podesty od spodu, korona),
   4. Izolacja podestów z piaskowaniem (góra podestów, biegi komunikacyjne),

   Reaktor biologiczny – obiekt nr 6/2

   Powierzchnie betonowe – oczyszczenie, naprawa ubytków, nowe powłoki ochronne

   1. Oczyszczenie powierzchni / zmycie,
   2. Naprawa dylatacji,
   3. Reprofilacja powierzchni,
   4. Powłoki ochronne z piaskowaniem (ściany, podesty od spodu, korona),
   5. Izolacja podestów z piaskowaniem (góra podestów, biegi komunikacyjne),

   Prace prowadzone będą na czynnymi obiekcie, termin realizacji całości prac został wyznaczony na 60 dni od dnia rozpoczęcia prac.

   Wartość prac: 478,986.38 zł
   Technologia: MC-Bauchemie

   Remont ciągu biologicznego nr 2 Oczyszczalni ścieków

   Kompleksowy remont wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji żelbetowych

   Zakres prac:

   Selektor – obiekt nr 5/2

   Powierzchnie betonowe – oczyszczenie, naprawa ubytków, nowe powłoki ochronne:

   1. Oczyszczenie powierzchni
   2. Reprofilacja powierzchni,
   3. Powłoki ochronne z piaskowaniem (ściany, podesty od spodu, korona),
   4. Izolacja podestów z piaskowaniem (góra podestów, biegi komunikacyjne),

   Reaktor biologiczny – obiekt nr 6/2

   Powierzchnie betonowe – oczyszczenie, naprawa ubytków, nowe powłoki ochronne

   1. Oczyszczenie powierzchni / zmycie,
   2. Naprawa dylatacji,
   3. Reprofilacja powierzchni,
   4. Powłoki ochronne z piaskowaniem (ściany, podesty od spodu, korona),
   5. Izolacja podestów z piaskowaniem (góra podestów, biegi komunikacyjne),

   Prace prowadzone będą na czynnymi obiekcie, termin realizacji całości prac został wyznaczony na 60 dni od dnia rozpoczęcia prac.

   Termin realizacji: 30 dni od daty przekazania terenu budowy
   Wartość prac: 478,986.38 zł
   Technologia: MC-Bauchemie

   Malowanie przeszkodowe komina h70m

   Kompleksowy remont płaszcze żelbetowego komina zlokalizowanego na terenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie wraz z malowaniem przeszkodowym.

   Zakres prac:

   1. Odbijanie głuchych i luźnych kawałków betonu,
   2. Mycie myjką 500 bar całego płaszcza komina,
   3. Naprawa zbrojeń,
   4. Naprawa płaszcza komina w technologii PCC,
   5. Malowanie przeszkodowe komina,

    

   Piaskowanie i malowanie 2 suwnic bramowych 10T

   Alpinistyczny remont konstrukcji 2 suwnic bramowych o rozstawie 12 m i udźwigu 10 T.

   Zakres prac:

   • Czyszczenie strumieniowo 2 suwnic bramowych,
   • Wykonanie naprawy uszkodzeń (prace spawalnicze),
   • Malowanie konstrukcji farbą dwuskładnikową epoksydową podkładową,
   • Malowanie konstrukcji suwnic farbą dwuskładnikową poliuretanową nawierzchniową RAL 1012

   Dane techniczne:

   • Ilość suwnic: 2,
   • Czas realizacji: 14 dni,
   • Wartość prac: 132.000,00 zł
   • System malarski: Hempel

   Zabezpieczenia antykorozyjne silosów

   Usługi alpinistyczne obejmujące zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji silosów na cement wraz z ich kompleksowym remontem i oznakowaniem elementów ruchomych.

   Zakres prac:

   • Czyszczenie konstrukcji silosów do stopia St2,
   • Odtłuszczanie konstrukcji silosów,
   • Malowanie konstrukcji silosów farbami podkładowymi epoksydowymi,
   • Malowanie konstrukcji silosów farbami nawierzchniowymi poliuretanowymi,
   • Nanoszenie znaków graficznych na silosy,
   • Oznakowanie drabinek i innych części ruchomych konstrukcji,
   • Prace prowadzone były w ciągłym ruchu zakładu produkcyjnego.

   Dane techniczne:

   • Powierzchnia: około 300m2,
   • Zestaw malarski: epoksydowo – poliuretanowy,
   • Udział PROSPECT w inwestycji: 100%
   • Termin realizacji: 14 dni,

   Opis stopnia przygotowania podłoża:

   St – czyszczenie ręczne i z wykorzystaniem narzędzi o napędzie mechanicznym St 2 – na oglądanej powierzchni nie mogą występować olej, smary, pył, słabo przylegająca zgorzelina walcownicza, rdza, powłoka malarska i obce zanieczyszczenia; powierzchnia wykazuje metaliczny połysk. St 3 – wymagania takie jak dla St 2 z tą różnicą, że powierzchnię należy czyścić, dopóki nie nabierze zdecydowanie metalicznego połysku (od metalowego podłoża).

   Opis zastosowanych materiałów malarskich:

   KOREPOX EH2350 jest farbą dwuskładnikową, samogruntującą, opartą na czystej żywicy epoksydowej, tworzącą powłokę o doskonałej odporności na działanie wody morskiej, ropy naftowej, paliw, a także na uszkodzenia mechaniczne.

   Może być nakładana zarówno na nową, jak i na odnawianą stal; wymagane jest jedynie oczyszczenie z luźnej rdzy i osadów; jako grunt tolerujący gorzej przygotowane podłoże. Utwardza się w niskich temperaturach, obniżonych nawet do -18oC i spełnia wymagania dla farb High Solid odnośnie zawartości lotnych związków organicznych (VOC).

   Produkt aprobowany przez: LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (LR) i GERMANISCHIER LLOYD (GL) jako powłoka antykorozyjna. DET NORSKE VERITAS

   (DNV, CE Marking), LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (LR) i KOREAN REGISTER OF SHIPPING (KR) jako powłoka powstrzymująca rozprzestrzenianie się ognia, NEW CASTLE OCCUPATIONAL HEALTH AGENT (UK) jako farba przeznaczona do kontaktu z żywnością w zbiornikach na zboże. MARTINEK in NORWEY jako powłoka dla

   zbiorników balastowych.

   Systemy oparte na farbie KOREPOX EH2350 są w pełni zgodne z wymaganiami NORSOK

   M-501, wydanie 4, dla systemu nr 7.

   KORETHAN TOPCOAT UT6581 jest szybkoschnącą, dwuskładnikową, nawierzchniową farbą poliuretanową, posiadającą bardzo dobrą odporność na zachlapanie i zwilżanie kwasami, zasadami, rozpuszczalnikami, solami i wodą. Tworzy powłokę odporną na zewnętrzne warunki atmosferyczne, odporną na zmianę koloru.