Darmowa wycena

   Szybki kontakt

   Zabezpieczenia antykorozyjne silosów

   Usługi alpinistyczne obejmujące zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji silosów na cement wraz z ich kompleksowym remontem i oznakowaniem elementów ruchomych.

   Zakres prac:

   • Czyszczenie konstrukcji silosów do stopia St2,
   • Odtłuszczanie konstrukcji silosów,
   • Malowanie konstrukcji silosów farbami podkładowymi epoksydowymi,
   • Malowanie konstrukcji silosów farbami nawierzchniowymi poliuretanowymi,
   • Nanoszenie znaków graficznych na silosy,
   • Oznakowanie drabinek i innych części ruchomych konstrukcji,
   • Prace prowadzone były w ciągłym ruchu zakładu produkcyjnego.

   Dane techniczne:

   • Powierzchnia: około 300m2,
   • Zestaw malarski: epoksydowo – poliuretanowy,
   • Udział PROSPECT w inwestycji: 100%
   • Termin realizacji: 14 dni,

   Opis stopnia przygotowania podłoża:

   St – czyszczenie ręczne i z wykorzystaniem narzędzi o napędzie mechanicznym St 2 – na oglądanej powierzchni nie mogą występować olej, smary, pył, słabo przylegająca zgorzelina walcownicza, rdza, powłoka malarska i obce zanieczyszczenia; powierzchnia wykazuje metaliczny połysk. St 3 – wymagania takie jak dla St 2 z tą różnicą, że powierzchnię należy czyścić, dopóki nie nabierze zdecydowanie metalicznego połysku (od metalowego podłoża).

   Opis zastosowanych materiałów malarskich:

   KOREPOX EH2350 jest farbą dwuskładnikową, samogruntującą, opartą na czystej żywicy epoksydowej, tworzącą powłokę o doskonałej odporności na działanie wody morskiej, ropy naftowej, paliw, a także na uszkodzenia mechaniczne.

   Może być nakładana zarówno na nową, jak i na odnawianą stal; wymagane jest jedynie oczyszczenie z luźnej rdzy i osadów; jako grunt tolerujący gorzej przygotowane podłoże. Utwardza się w niskich temperaturach, obniżonych nawet do -18oC i spełnia wymagania dla farb High Solid odnośnie zawartości lotnych związków organicznych (VOC).

   Produkt aprobowany przez: LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (LR) i GERMANISCHIER LLOYD (GL) jako powłoka antykorozyjna. DET NORSKE VERITAS

   (DNV, CE Marking), LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (LR) i KOREAN REGISTER OF SHIPPING (KR) jako powłoka powstrzymująca rozprzestrzenianie się ognia, NEW CASTLE OCCUPATIONAL HEALTH AGENT (UK) jako farba przeznaczona do kontaktu z żywnością w zbiornikach na zboże. MARTINEK in NORWEY jako powłoka dla

   zbiorników balastowych.

   Systemy oparte na farbie KOREPOX EH2350 są w pełni zgodne z wymaganiami NORSOK

   M-501, wydanie 4, dla systemu nr 7.

   KORETHAN TOPCOAT UT6581 jest szybkoschnącą, dwuskładnikową, nawierzchniową farbą poliuretanową, posiadającą bardzo dobrą odporność na zachlapanie i zwilżanie kwasami, zasadami, rozpuszczalnikami, solami i wodą. Tworzy powłokę odporną na zewnętrzne warunki atmosferyczne, odporną na zmianę koloru.

   13 lutego 2013

   Pozostałe realizacje

   Kompleksowy remont podpór estakady ciepłowniczej

   Remont hali klubu Jastrzębskiego Węgla

   Malowanie wieży GSM h75

   Budowa bloku energetycznego w EC Zofiówka

   Kompleksowa wymiana poszycia dachu

   Remont konstrukcji żelbetowych

   zobacz wszystkie realizacje