Darmowa wycena

   Szybki kontakt

   Kompleksowa wymiana poszycia dachu

   Prace alpinistyczne na obiekcie Elplast + obejmujące kompleksową wymianę poszycia dachu onduline na blachę trapezowa wraz z robotami towarzyszącymi.

   Zakres prac:

   1. Demontaż starego pokrycia dachowego,
   2. Demontaż instalacji odgromowej,
   3. Demontaż starego orynnowania,
   4. Naprawa uszkodzonych łat,
   5. Montaż nowego pokrycia dachu z blachy trapezowej powlekanej,
   6. Projekt i montaż nowej instalacji odgromowej wraz z dokonaniem pomiarów,
   7. Montaż nowego orynnowania,
   8. Montaż nowych obróbek blacharskich.

   Czas realizacji: 14 dni,
   Wartość zlecenia: około 90.000 zł

   Kompleksowy remont dachu

   Kompleksowy remont dachu o powierzchni 1000m2 wraz z wykonaniem instalacji odprowadzającej wodę.

   Zakres prac:

   • Przygotowanie terenu do prac,
   • Mycie konstrukcji dachu,
   • Zrywanie starego podłoża (pianka PUR),
   • Wykonanie wylewki celem uzyskania spadu 0-10cm,
   • Wykonanie reprofilacji ubytków,
   • Pokrycie dachów styropapą wraz z wykonaniem spadów,
   • Pokrycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniową,
   • Wykonanie obróbek blacharskich

   Udział PROSPECT w Inwestycji: 100%

   Forma pracy: GW,

   Wartość prac: 100.000zł (brutto),

   Czas realizacji: 21 dni,

   Kompleksowy remont dachu Przedszkola

   Kompleksowy remont dachu Przedszkola wraz z robotami towarzyszącymi i malowaniem konstrukcji stalowej.

   Zakres prac:

   • Pokrycie dachu stryropapą,
   • Podwyższenie ognio murów o 20cm,
   • Wyburzenie komina o wysokości 7m,
   • Wykonanie nowej instalacji odgromowej,
   • Remont 6 szt kominów,
   • Wykonanie ocieplenia ze styroduru gr.3cm,
   • Wykonanie nowych obróbek blacharskich,
   • Pokrycie dachu papą termozgrzewalną,

   Udział PROSPECT w Inwestycji: 100%

   Planowany czas realizacji: 21 dni,

   Remont dachu dla TAURON Ciepło S.A.

   Zakończono pracę na obiektach TAURON Ciepło S.A. związanych z kompleksowym remontem konstrukcji dachów węzła cieplnego w Czeladzi.

   Zakres prac:

   • Demontaż starego pokrycia dachowego,
   • Montaż nowego pokrycia w systemie pap termozgrzewalnych,
   • Wymiana obróbek blacharskich,
   • Wymiana rynien i rur spustowych,

   Remont dachu pokrytego membraną PCV

   Awaryjna naprawa pokrycia dachu wraz z inwentaryzacją uszkodzeń i opracowaniem planu naprawy dachu pokrytego membraną PCV.

   Zakres prac:

   • Lokalizacja uszkodzeń,
   • Naprawa nieszczelność,
   • Wymiana obróbek blacharskich,

   Krycie dachu papą termozgrzewalną wraz z ociepleniem

   Krycie dachu papą termozgrzewalną wraz z ociepleniem i pracami towarzyszącymi.

   Zakres prac:

   • Podwyższenie ogniomurów,
   • Zmniejszenie otworów wentylacyjnych kominów,
   • Częściowe rozebranie komina o wysokości około 6m i ponowne przemurowanie,
   • Pokrycie dachu styropianem obustronnie laminowanym papą,
   • Pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
   • Wykonanie nowych obróbek blacharskich,
   • Wymiana orynnowania,
   • Wymiana instalacji odgromowej,
   • Pomiary instalacji odgromowej.

   Dane techniczne:

   • Powierzchnia dachu: 376m2,
   • Spadek dachu: około 10*
   • Czas realizacji: 14 dni,

   Kompleksowy remont Silosów

   Kompleksowe wykonawstwo remontu silosów wraz z wymianą konstrukcji stalowych oraz badaniem spoin spawowych metodą magnetyczno-proszkową oraz pęcherzykową.

   Zakres remontu silosów obejmował:

   • Demontaż oblachowania z blachy trapezowej: 800m2,
   • Mycie konstrukcji stalowej nad silosami: 150m2,
   • Piaskowanie konstrukcji stalowej nad silosami: 150m2,
   • Malowanie konstrukcji stalowej nad silosami (podkład + nawierzchnia): 150m2, (zabezpieczenia antykorozyjne)
   • Mycie wysokociśnieniowe konstrukcji silosów: 1100m2,
   • Malowanie konstrukcji silosów (podkład + nawierzchnia): 1100m2,
   • Montaż oblachowania z blachy trapezowej T-55 gr. 0,7 mm,
   • Montaż podświetlanego logotypu na elewacji budynku,
   • Montaż siatki przeciwptakom: 490m2,
   • Pomiar grubości carg blach silosów,
   • Badanie jakości spoin spawnych metoda podciśnieniową oraz magnetyczno-proszkową,
   • Likwidacja nieszczelości spoin spawowych.

   Dane techniczne:

   • Miejsce realizacji: Miechów (woj. Małopolskie),
   • Termin: Lipiec 2012r,
   • Czas realizacji: 45 dni,
   • Wartość kontraktu: 364856,05 zł (brutto)

   Opis stopnia przygotowania podłoża: St – czyszczenie ręczne i z wykorzystaniem narzędzi o napędzie mechanicznym St 2 – na oglądanej powierzchni nie mogą występować olej, smary, pył, słabo przylegająca zgorzelina walcownicza, rdza, powłoka malarska i obce zanieczyszczenia; powierzchnia wykazuje metaliczny połysk. St 3 – wymagania takie jak dla St 2 z tą różnicą, że powierzchnię należy czyścić, dopóki nie nabierze zdecydowanie metalicznego połysku (od metalowego podłoża).

   Opis zastosowanych materiałów malarskich:

   KOREPOX EH2350 jest farbą dwuskładnikową, samogruntującą, opartą na czystej żywicy epoksydowej, tworzącą powłokę o doskonałej odporności na działanie wody morskiej, ropy naftowej, paliw, a także na uszkodzenia mechaniczne. Może być nakładana zarówno na nową, jak i na odnawianą stal; wymagane jest jedynie oczyszczenie z luźnej rdzy i osadów; jako grunt tolerujący gorzej przygotowane podłoże. Utwardza się w niskich temperaturach, obniżonych nawet do -18oC i spełnia wymagania dla farb High Solid odnośnie zawartości lotnych związków organicznych (VOC).

   Produkt aprobowany przez: LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (LR) i GERMANISCHIER LLOYD (GL) jako powłoka antykorozyjna. DET NORSKE VERITAS (DNV, CE Marking), LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (LR) i KOREAN REGISTER OF SHIPPING (KR) jako powłoka powstrzymująca rozprzestrzenianie się ognia, NEW CASTLE OCCUPATIONAL HEALTH AGENT (UK) jako farba przeznaczona do kontaktu z żywnością w zbiornikach na zboże. MARTINEK in NORWEY jako powłoka dla zbiorników balastowych. Systemy oparte na farbie KOREPOX EH2350 są w pełni zgodne z wymaganiami NORSOK M-501, wydanie 4, dla systemu nr 7.

   KORETHAN TOPCOAT UT6581 jest szybkoschnącą, dwuskładnikową, nawierzchniową farbą poliuretanową, posiadającą bardzo dobrą odporność na zachlapanie i zwilżanie kwasami, zasadami, rozpuszczalnikami, solami i wodą. Tworzy powłokę odporną na zewnętrzne warunki atmosferyczne, odporną na zmianę koloru.

   Kompleksowy remont silosów

   Usługi alpinistyczne związane z kompleksowym remontem konstrukcji silosów h=35 m

   Kompleksowy remont silosów obejmował:

   • Odbicie pustych tynków konstrukcji żelbetowej,
   • Odbicie pęknięć konstrukcji żelbetowej,
   • Czyszczenie z ognisk korozji zbrojenia konstrukcji,
   • Malowanie zbrojeń farbami epoksydowymi podkładowymi,
   • Malowanie zbrojeń farbami poliuretanowymi nawierzchniowymi,
   • Naprawa konstrukcji żelbetowej w systemie PCC,
   • Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wsporczej silosów,
   • Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji lejów,
   • Zerwanie starego pokrycia dachu z blach trapezowej,
   • Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej pod dachem,
   • Montaż nowego poszycia dachu z blachy trapezowej,
   • Wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami blacharskimi.

   Remont silosów zakończono spisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, a jakoś usługi pozwoliła na kontynuację współpracy w latach kolejnych.

   Alpinistyczne malowanie dachu Zabytkowego Kościoła

   Prace alpinistyczne obejmujące kompleksowy remont dachu zabytkowego kościoła wybudowanego w stylu neogotyckim.

   Ze względu na rok powstania (1896-1897) prace prowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego Inspektora Zabytków.

   Zakres prac obejmuje:

   • Czyszczenie dachu z ognisk korozji,
   • Wysokociśnieniowe mycie dachu,
   • Odtłuszczanie dachu,
   • Malowanie konstrukcji farbą epoksydową podkładową,
   • Malowanie dachu farbą poliuretanową nawierzchniową,
   • Naprawa uszkodzonych elementów dachu,
   • Naprawa uszkodzonej baszty.

   Dane techniczne:

   Udział PROSPECT w inwestycji: 100%

   Planowany okres realizacji: 30 dni,

    

    

   Zabezpieczenie antykorozyjne silosów Gdynia

   Prace alpinistyczne obejmujące kompleksowy remont konstrukcji stalowych silosów na cement wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego.

   Zakres prac:

   • Czyszczenie konstrukcji stalowych zbiorników z 5cm warstwy betonu ciśnieniem wody 500 bar,
   • Odtłuszczanie konstrukcji,
   • Malowanie konstrukcji na wysokości farbą epoksydową podkładową,
   • Malowanie alpinistyczne konstrukcji silosów farbą poliuretanową nawierzchniową,
   • Oznakowanie silosów znakiem graficznym Cemex Sp.zo.o.

   Dane techniczne:

   • Całkowita powierzchnia: 5100m2,
   • System malarski: epoksydowo-poliuretanowy,
   • Metoda malowania: natrysk bezpowietrzny, malowanie ręczne,
   • Stopień przygotowania podłoża do malowania: St 3
   • Stopień korozyjności: C5-I