Darmowa wycena

Szybki kontakt

Kompleksowa wymiana poszycia dachu

Prace alpinistyczne na obiekcie Elplast + obejmujące kompleksową wymianę poszycia dachu onduline na blachę trapezowa wraz z robotami towarzyszącymi.

Zakres prac:

 1. Demontaż starego pokrycia dachowego,
 2. Demontaż instalacji odgromowej,
 3. Demontaż starego orynnowania,
 4. Naprawa uszkodzonych łat,
 5. Montaż nowego pokrycia dachu z blachy trapezowej powlekanej,
 6. Projekt i montaż nowej instalacji odgromowej wraz z dokonaniem pomiarów,
 7. Montaż nowego orynnowania,
 8. Montaż nowych obróbek blacharskich.

Czas realizacji: 14 dni,
Wartość zlecenia: około 90.000 zł

Kompleksowy remont dachu

Kompleksowy remont dachu o powierzchni 1000m2 wraz z wykonaniem instalacji odprowadzającej wodę.

Zakres prac:

 • Przygotowanie terenu do prac,
 • Mycie konstrukcji dachu,
 • Zrywanie starego podłoża (pianka PUR),
 • Wykonanie wylewki celem uzyskania spadu 0-10cm,
 • Wykonanie reprofilacji ubytków,
 • Pokrycie dachów styropapą wraz z wykonaniem spadów,
 • Pokrycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniową,
 • Wykonanie obróbek blacharskich

Udział PROSPECT w Inwestycji: 100%

Forma pracy: GW,

Wartość prac: 100.000zł (brutto),

Czas realizacji: 21 dni,

Kompleksowy remont dachu Przedszkola

Kompleksowy remont dachu Przedszkola wraz z robotami towarzyszącymi i malowaniem konstrukcji stalowej.

Zakres prac:

 • Pokrycie dachu stryropapą,
 • Podwyższenie ognio murów o 20cm,
 • Wyburzenie komina o wysokości 7m,
 • Wykonanie nowej instalacji odgromowej,
 • Remont 6 szt kominów,
 • Wykonanie ocieplenia ze styroduru gr.3cm,
 • Wykonanie nowych obróbek blacharskich,
 • Pokrycie dachu papą termozgrzewalną,

Udział PROSPECT w Inwestycji: 100%

Planowany czas realizacji: 21 dni,

Remont dachu dla TAURON Ciepło S.A.

Zakończono pracę na obiektach TAURON Ciepło S.A. związanych z kompleksowym remontem konstrukcji dachów węzła cieplnego w Czeladzi.

Zakres prac:

 • Demontaż starego pokrycia dachowego,
 • Montaż nowego pokrycia w systemie pap termozgrzewalnych,
 • Wymiana obróbek blacharskich,
 • Wymiana rynien i rur spustowych,

Remont dachu pokrytego membraną PCV

Awaryjna naprawa pokrycia dachu wraz z inwentaryzacją uszkodzeń i opracowaniem planu naprawy dachu pokrytego membraną PCV.

Zakres prac:

 • Lokalizacja uszkodzeń,
 • Naprawa nieszczelność,
 • Wymiana obróbek blacharskich,

Krycie dachu papą termozgrzewalną wraz z ociepleniem

Krycie dachu papą termozgrzewalną wraz z ociepleniem i pracami towarzyszącymi.

Zakres prac:

 • Podwyższenie ogniomurów,
 • Zmniejszenie otworów wentylacyjnych kominów,
 • Częściowe rozebranie komina o wysokości około 6m i ponowne przemurowanie,
 • Pokrycie dachu styropianem obustronnie laminowanym papą,
 • Pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
 • Wykonanie nowych obróbek blacharskich,
 • Wymiana orynnowania,
 • Wymiana instalacji odgromowej,
 • Pomiary instalacji odgromowej.

Dane techniczne:

 • Powierzchnia dachu: 376m2,
 • Spadek dachu: około 10*
 • Czas realizacji: 14 dni,

Kompleksowy remont Silosów

Kompleksowe wykonawstwo remontu silosów wraz z wymianą konstrukcji stalowych oraz badaniem spoin spawowych metodą magnetyczno-proszkową oraz pęcherzykową.

Zakres remontu silosów obejmował:

 • Demontaż oblachowania z blachy trapezowej: 800m2,
 • Mycie konstrukcji stalowej nad silosami: 150m2,
 • Piaskowanie konstrukcji stalowej nad silosami: 150m2,
 • Malowanie konstrukcji stalowej nad silosami (podkład + nawierzchnia): 150m2, (zabezpieczenia antykorozyjne)
 • Mycie wysokociśnieniowe konstrukcji silosów: 1100m2,
 • Malowanie konstrukcji silosów (podkład + nawierzchnia): 1100m2,
 • Montaż oblachowania z blachy trapezowej T-55 gr. 0,7 mm,
 • Montaż podświetlanego logotypu na elewacji budynku,
 • Montaż siatki przeciwptakom: 490m2,
 • Pomiar grubości carg blach silosów,
 • Badanie jakości spoin spawnych metoda podciśnieniową oraz magnetyczno-proszkową,
 • Likwidacja nieszczelości spoin spawowych.

Dane techniczne:

 • Miejsce realizacji: Miechów (woj. Małopolskie),
 • Termin: Lipiec 2012r,
 • Czas realizacji: 45 dni,
 • Wartość kontraktu: 364856,05 zł (brutto)

Opis stopnia przygotowania podłoża: St – czyszczenie ręczne i z wykorzystaniem narzędzi o napędzie mechanicznym St 2 – na oglądanej powierzchni nie mogą występować olej, smary, pył, słabo przylegająca zgorzelina walcownicza, rdza, powłoka malarska i obce zanieczyszczenia; powierzchnia wykazuje metaliczny połysk. St 3 – wymagania takie jak dla St 2 z tą różnicą, że powierzchnię należy czyścić, dopóki nie nabierze zdecydowanie metalicznego połysku (od metalowego podłoża).

Opis zastosowanych materiałów malarskich:

KOREPOX EH2350 jest farbą dwuskładnikową, samogruntującą, opartą na czystej żywicy epoksydowej, tworzącą powłokę o doskonałej odporności na działanie wody morskiej, ropy naftowej, paliw, a także na uszkodzenia mechaniczne. Może być nakładana zarówno na nową, jak i na odnawianą stal; wymagane jest jedynie oczyszczenie z luźnej rdzy i osadów; jako grunt tolerujący gorzej przygotowane podłoże. Utwardza się w niskich temperaturach, obniżonych nawet do -18oC i spełnia wymagania dla farb High Solid odnośnie zawartości lotnych związków organicznych (VOC).

Produkt aprobowany przez: LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (LR) i GERMANISCHIER LLOYD (GL) jako powłoka antykorozyjna. DET NORSKE VERITAS (DNV, CE Marking), LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (LR) i KOREAN REGISTER OF SHIPPING (KR) jako powłoka powstrzymująca rozprzestrzenianie się ognia, NEW CASTLE OCCUPATIONAL HEALTH AGENT (UK) jako farba przeznaczona do kontaktu z żywnością w zbiornikach na zboże. MARTINEK in NORWEY jako powłoka dla zbiorników balastowych. Systemy oparte na farbie KOREPOX EH2350 są w pełni zgodne z wymaganiami NORSOK M-501, wydanie 4, dla systemu nr 7.

KORETHAN TOPCOAT UT6581 jest szybkoschnącą, dwuskładnikową, nawierzchniową farbą poliuretanową, posiadającą bardzo dobrą odporność na zachlapanie i zwilżanie kwasami, zasadami, rozpuszczalnikami, solami i wodą. Tworzy powłokę odporną na zewnętrzne warunki atmosferyczne, odporną na zmianę koloru.

Kompleksowy remont silosów

Usługi alpinistyczne związane z kompleksowym remontem konstrukcji silosów h=35 m

Kompleksowy remont silosów obejmował:

 • Odbicie pustych tynków konstrukcji żelbetowej,
 • Odbicie pęknięć konstrukcji żelbetowej,
 • Czyszczenie z ognisk korozji zbrojenia konstrukcji,
 • Malowanie zbrojeń farbami epoksydowymi podkładowymi,
 • Malowanie zbrojeń farbami poliuretanowymi nawierzchniowymi,
 • Naprawa konstrukcji żelbetowej w systemie PCC,
 • Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wsporczej silosów,
 • Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji lejów,
 • Zerwanie starego pokrycia dachu z blach trapezowej,
 • Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej pod dachem,
 • Montaż nowego poszycia dachu z blachy trapezowej,
 • Wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami blacharskimi.

Remont silosów zakończono spisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, a jakoś usługi pozwoliła na kontynuację współpracy w latach kolejnych.

Alpinistyczne malowanie dachu Zabytkowego Kościoła

Prace alpinistyczne obejmujące kompleksowy remont dachu zabytkowego kościoła wybudowanego w stylu neogotyckim.

Ze względu na rok powstania (1896-1897) prace prowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego Inspektora Zabytków.

Zakres prac obejmuje:

 • Czyszczenie dachu z ognisk korozji,
 • Wysokociśnieniowe mycie dachu,
 • Odtłuszczanie dachu,
 • Malowanie konstrukcji farbą epoksydową podkładową,
 • Malowanie dachu farbą poliuretanową nawierzchniową,
 • Naprawa uszkodzonych elementów dachu,
 • Naprawa uszkodzonej baszty.

Dane techniczne:

Udział PROSPECT w inwestycji: 100%

Planowany okres realizacji: 30 dni,

 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne silosów Gdynia

Prace alpinistyczne obejmujące kompleksowy remont konstrukcji stalowych silosów na cement wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zakres prac:

 • Czyszczenie konstrukcji stalowych zbiorników z 5cm warstwy betonu ciśnieniem wody 500 bar,
 • Odtłuszczanie konstrukcji,
 • Malowanie konstrukcji na wysokości farbą epoksydową podkładową,
 • Malowanie alpinistyczne konstrukcji silosów farbą poliuretanową nawierzchniową,
 • Oznakowanie silosów znakiem graficznym Cemex Sp.zo.o.

Dane techniczne:

 • Całkowita powierzchnia: 5100m2,
 • System malarski: epoksydowo-poliuretanowy,
 • Metoda malowania: natrysk bezpowietrzny, malowanie ręczne,
 • Stopień przygotowania podłoża do malowania: St 3
 • Stopień korozyjności: C5-I