Darmowa wycena

   Szybki kontakt

   Kompleksowy remont Silosów

   Kompleksowe wykonawstwo remontu silosów wraz z wymianą konstrukcji stalowych oraz badaniem spoin spawowych metodą magnetyczno-proszkową oraz pęcherzykową.

   Zakres remontu silosów obejmował:

   • Demontaż oblachowania z blachy trapezowej: 800m2,
   • Mycie konstrukcji stalowej nad silosami: 150m2,
   • Piaskowanie konstrukcji stalowej nad silosami: 150m2,
   • Malowanie konstrukcji stalowej nad silosami (podkład + nawierzchnia): 150m2, (zabezpieczenia antykorozyjne)
   • Mycie wysokociśnieniowe konstrukcji silosów: 1100m2,
   • Malowanie konstrukcji silosów (podkład + nawierzchnia): 1100m2,
   • Montaż oblachowania z blachy trapezowej T-55 gr. 0,7 mm,
   • Montaż podświetlanego logotypu na elewacji budynku,
   • Montaż siatki przeciwptakom: 490m2,
   • Pomiar grubości carg blach silosów,
   • Badanie jakości spoin spawnych metoda podciśnieniową oraz magnetyczno-proszkową,
   • Likwidacja nieszczelości spoin spawowych.

   Dane techniczne:

   • Miejsce realizacji: Miechów (woj. Małopolskie),
   • Termin: Lipiec 2012r,
   • Czas realizacji: 45 dni,
   • Wartość kontraktu: 364856,05 zł (brutto)

   Opis stopnia przygotowania podłoża: St – czyszczenie ręczne i z wykorzystaniem narzędzi o napędzie mechanicznym St 2 – na oglądanej powierzchni nie mogą występować olej, smary, pył, słabo przylegająca zgorzelina walcownicza, rdza, powłoka malarska i obce zanieczyszczenia; powierzchnia wykazuje metaliczny połysk. St 3 – wymagania takie jak dla St 2 z tą różnicą, że powierzchnię należy czyścić, dopóki nie nabierze zdecydowanie metalicznego połysku (od metalowego podłoża).

   Opis zastosowanych materiałów malarskich:

   KOREPOX EH2350 jest farbą dwuskładnikową, samogruntującą, opartą na czystej żywicy epoksydowej, tworzącą powłokę o doskonałej odporności na działanie wody morskiej, ropy naftowej, paliw, a także na uszkodzenia mechaniczne. Może być nakładana zarówno na nową, jak i na odnawianą stal; wymagane jest jedynie oczyszczenie z luźnej rdzy i osadów; jako grunt tolerujący gorzej przygotowane podłoże. Utwardza się w niskich temperaturach, obniżonych nawet do -18oC i spełnia wymagania dla farb High Solid odnośnie zawartości lotnych związków organicznych (VOC).

   Produkt aprobowany przez: LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (LR) i GERMANISCHIER LLOYD (GL) jako powłoka antykorozyjna. DET NORSKE VERITAS (DNV, CE Marking), LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (LR) i KOREAN REGISTER OF SHIPPING (KR) jako powłoka powstrzymująca rozprzestrzenianie się ognia, NEW CASTLE OCCUPATIONAL HEALTH AGENT (UK) jako farba przeznaczona do kontaktu z żywnością w zbiornikach na zboże. MARTINEK in NORWEY jako powłoka dla zbiorników balastowych. Systemy oparte na farbie KOREPOX EH2350 są w pełni zgodne z wymaganiami NORSOK M-501, wydanie 4, dla systemu nr 7.

   KORETHAN TOPCOAT UT6581 jest szybkoschnącą, dwuskładnikową, nawierzchniową farbą poliuretanową, posiadającą bardzo dobrą odporność na zachlapanie i zwilżanie kwasami, zasadami, rozpuszczalnikami, solami i wodą. Tworzy powłokę odporną na zewnętrzne warunki atmosferyczne, odporną na zmianę koloru.

   13 lutego 2013

   Pozostałe realizacje

   Piaskowanie i malowanie suwnicy – TAURON Wytwarzanie S.A.

   Alpinistyczne czyszczenie silosów na Cement

   Remont powłoki antykorozyjnej na instalacji zbiornika 6A w Lotos Terminale

   Piaskowanie i malowanie stalowych iglica dla Lotos Terminale S.A.

   Umowa z Lotos Terminale S.A. – naprawa podpór rurociągu

   Umowa z Lotos Terminale S.A. – remont podpór rurociągu

   zobacz wszystkie realizacje