Darmowa wycena

Szybki kontakt

Ocieplenie szybu windy h=42m

Prace alpinistyczne obejmujące kompleksowe wykończenie szybu windy wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych wełna mineralną o gęstości ≥100 kg/m3, wykonaniem montażu konstrukcji, i obróbek blacharskich.

Ocieplenie szybu windy w technologii:

 • Klej Mapetherm Wool,
 • Wełna mineralna o gęstości 100kg/m3
 • Siatka Mapenet 150,
 • Klej Mapetherm Wool,
 • Tynk Siexcolor Tonachino SP 1,5mm kolor RAL 1015,
 • Wykonanie attyki,
 • Wykonanie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i parapetami.

Usługi alpinistyczne – malowanie elewacji 10tys m2

Usługi alpinistyczne zwiazane z kompleksowym remontem elewacji zewnętrznej wraz z wykonaniem poprawek tynkarskich na całym obiekcie o powierzchni 10.000m2

Malowanie elewacji obejmowało:

 • Kompleksowy remont elewacji GIMNAZJUM NR 1 w Pawłowicach,
 • Kompleksowy remont elewacji Gminnego Ośrodku Sportu w Pawłowicach,
 • Kompleksowy remont elewacji oraz pokrycia dachowego Publicznego Przedszkola w Pawłowicach.

Zakres prac:

 • Odbicie odparzonych, popękanych tynków,
 • Ułożenie nowych tynków w miejscach uszkodzonych,
 • Wysokociśnieniowe mycie elewacji,
 • Odgrzybianie elewacji,
 • Nakładanie preparatu przeciw algom,
 • Gruntowanie powierzchni,
 • Malowanie farbami podkładowymi,
 • Dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową,

Dane techniczne:

 • Całkowita powierzchnia przeznaczona do malowania: około 7.000 m2,
 • Technologia malowania: hydrodynamiczna / ręczna,

Całkowita powierzchnia przeznaczona do malowania: około 7.000 m2,

Remont dachu pokrytego membraną PCV

Awaryjna naprawa pokrycia dachu wraz z inwentaryzacją uszkodzeń i opracowaniem planu naprawy dachu pokrytego membraną PCV.

Zakres prac:

 • Lokalizacja uszkodzeń,
 • Naprawa nieszczelność,
 • Wymiana obróbek blacharskich,

Krycie dachu papą termozgrzewalną wraz z ociepleniem

Krycie dachu papą termozgrzewalną wraz z ociepleniem i pracami towarzyszącymi.

Zakres prac:

 • Podwyższenie ogniomurów,
 • Zmniejszenie otworów wentylacyjnych kominów,
 • Częściowe rozebranie komina o wysokości około 6m i ponowne przemurowanie,
 • Pokrycie dachu styropianem obustronnie laminowanym papą,
 • Pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
 • Wykonanie nowych obróbek blacharskich,
 • Wymiana orynnowania,
 • Wymiana instalacji odgromowej,
 • Pomiary instalacji odgromowej.

Dane techniczne:

 • Powierzchnia dachu: 376m2,
 • Spadek dachu: około 10*
 • Czas realizacji: 14 dni,

Kompleksowy remont rurociągu DN1200

Kompleksowe prace związane z remontem rurociągu DN 1200 na przekroczeniu rzeki.

Zakres prac obejmuje:

 • Demontaż zniszczonej otuliny,
 • Oczyszczanie rurociągu z ognisk korozji,
 • Dwukrotne malowanie rurociągu,
 • Izolacja rurociągu wełną mineralną gr. 10cm,
 • Zamontowanie na izolacji blachy ocynkowanej gr. 0,75mm,
 • Oczyszczanie powierzchni betonowych podpór,
 • Uzupełnianie ubytków w podporach i przyczółkach,
 • Przyklejenie warstwy siatki,
 • Nałożenie warstwy tynkarskiej podkładowej,
 • Malowanie farbami powierzchni podpór,
 • Demontaż krat na przyczółkach,
 • Wykonanie i montaż nowych krat z ceownika NP. 120mm i prętów żebrowanych 30mm,

Udział PROSPECT w Inwestycji: 100%

Planowany czas realizacji: 14 dni,

Wartość prac: 100.000zł

Kompleksowy remont Silosów

Kompleksowe wykonawstwo remontu silosów wraz z wymianą konstrukcji stalowych oraz badaniem spoin spawowych metodą magnetyczno-proszkową oraz pęcherzykową.

Zakres remontu silosów obejmował:

 • Demontaż oblachowania z blachy trapezowej: 800m2,
 • Mycie konstrukcji stalowej nad silosami: 150m2,
 • Piaskowanie konstrukcji stalowej nad silosami: 150m2,
 • Malowanie konstrukcji stalowej nad silosami (podkład + nawierzchnia): 150m2, (zabezpieczenia antykorozyjne)
 • Mycie wysokociśnieniowe konstrukcji silosów: 1100m2,
 • Malowanie konstrukcji silosów (podkład + nawierzchnia): 1100m2,
 • Montaż oblachowania z blachy trapezowej T-55 gr. 0,7 mm,
 • Montaż podświetlanego logotypu na elewacji budynku,
 • Montaż siatki przeciwptakom: 490m2,
 • Pomiar grubości carg blach silosów,
 • Badanie jakości spoin spawnych metoda podciśnieniową oraz magnetyczno-proszkową,
 • Likwidacja nieszczelości spoin spawowych.

Dane techniczne:

 • Miejsce realizacji: Miechów (woj. Małopolskie),
 • Termin: Lipiec 2012r,
 • Czas realizacji: 45 dni,
 • Wartość kontraktu: 364856,05 zł (brutto)

Opis stopnia przygotowania podłoża: St – czyszczenie ręczne i z wykorzystaniem narzędzi o napędzie mechanicznym St 2 – na oglądanej powierzchni nie mogą występować olej, smary, pył, słabo przylegająca zgorzelina walcownicza, rdza, powłoka malarska i obce zanieczyszczenia; powierzchnia wykazuje metaliczny połysk. St 3 – wymagania takie jak dla St 2 z tą różnicą, że powierzchnię należy czyścić, dopóki nie nabierze zdecydowanie metalicznego połysku (od metalowego podłoża).

Opis zastosowanych materiałów malarskich:

KOREPOX EH2350 jest farbą dwuskładnikową, samogruntującą, opartą na czystej żywicy epoksydowej, tworzącą powłokę o doskonałej odporności na działanie wody morskiej, ropy naftowej, paliw, a także na uszkodzenia mechaniczne. Może być nakładana zarówno na nową, jak i na odnawianą stal; wymagane jest jedynie oczyszczenie z luźnej rdzy i osadów; jako grunt tolerujący gorzej przygotowane podłoże. Utwardza się w niskich temperaturach, obniżonych nawet do -18oC i spełnia wymagania dla farb High Solid odnośnie zawartości lotnych związków organicznych (VOC).

Produkt aprobowany przez: LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (LR) i GERMANISCHIER LLOYD (GL) jako powłoka antykorozyjna. DET NORSKE VERITAS (DNV, CE Marking), LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (LR) i KOREAN REGISTER OF SHIPPING (KR) jako powłoka powstrzymująca rozprzestrzenianie się ognia, NEW CASTLE OCCUPATIONAL HEALTH AGENT (UK) jako farba przeznaczona do kontaktu z żywnością w zbiornikach na zboże. MARTINEK in NORWEY jako powłoka dla zbiorników balastowych. Systemy oparte na farbie KOREPOX EH2350 są w pełni zgodne z wymaganiami NORSOK M-501, wydanie 4, dla systemu nr 7.

KORETHAN TOPCOAT UT6581 jest szybkoschnącą, dwuskładnikową, nawierzchniową farbą poliuretanową, posiadającą bardzo dobrą odporność na zachlapanie i zwilżanie kwasami, zasadami, rozpuszczalnikami, solami i wodą. Tworzy powłokę odporną na zewnętrzne warunki atmosferyczne, odporną na zmianę koloru.

Kompleksowy remont silosów

Usługi alpinistyczne związane z kompleksowym remontem konstrukcji silosów h=35 m

Kompleksowy remont silosów obejmował:

 • Odbicie pustych tynków konstrukcji żelbetowej,
 • Odbicie pęknięć konstrukcji żelbetowej,
 • Czyszczenie z ognisk korozji zbrojenia konstrukcji,
 • Malowanie zbrojeń farbami epoksydowymi podkładowymi,
 • Malowanie zbrojeń farbami poliuretanowymi nawierzchniowymi,
 • Naprawa konstrukcji żelbetowej w systemie PCC,
 • Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wsporczej silosów,
 • Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji lejów,
 • Zerwanie starego pokrycia dachu z blach trapezowej,
 • Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej pod dachem,
 • Montaż nowego poszycia dachu z blachy trapezowej,
 • Wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami blacharskimi.

Remont silosów zakończono spisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, a jakoś usługi pozwoliła na kontynuację współpracy w latach kolejnych.

Przebudowa śluzy Łabędy w Gliwicach

Realizacja prac remontowo-budowlanych, wykończeniowych wraz z pracami antykorozyjnymi podczas przebudowy śluzy Łabędy w Gliwicach

Zagospodarowanie terenu,

 • Remont budynku stacji trafo,
 • Remont budynku technicznego maszynowni GG międzyśluzia,
 • Remont budynku technicznego maszynowni GG południowej,
 • Remont budynku technicznego maszynowni GG północnej,
 • Remont i modernizacja budynku głównego (sterownia),

Inwestor: Skarb Państwa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Czas realizacji: 4 miesiące od dnia podpisania umowy,

Wartość Inwestycji: około 437 799,1 zł

Udział PROSPECT GROUP Sp. z o.o. w Inwestycji: 100%

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych silosów

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych silosów wraz z konstrukcjami wsporczymi.

 

Zakres prac:

 • Czyszczenie strumieniowo ścierne (piaskowanie) do stopnia Sa2 ½ konstrukcji stalowych nad silosami,
 • Czyszczenie hydrodynamiczne myjką 500 bar konstrukcji stalowej ocynkowanej silosów,
 • Opracowanie technologii zabezpieczenia antykorozyjnego,
 • Sprawdzenie szczelności połączeń spawanych silosów,
 • Malowanie konstrukcji stalowej farbami dwuskładnikowymi epoksydowymi – podkładowymi,
 • Malowanie konstrukcji stalowej farbami dwuskładnikowymi poliuretanowymi – nawierzchniowymi,

 

Wartość prac: 198.792,82 zł

Termin realizacji: 30 dni,
System Malarski: Hempel Paints (Poland) Sp. z o.o.