Darmowa wycena

   Szybki kontakt

   Modernizacja pomostu nawęglania TN-21

   Kompleksowy remont pomostu nawęglania TN-21 na terenie PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA o/Moszczenica.

   Zakres prac obejmował:

   1. Demontaż starej obudowy pomostu z blach trapezowych,
   2. Rozebranie ścianek z betonu komórkowego – 122 m2,
   3. Czyszczenie strumieniowo-ścierne do Sa3 konstrukcji kratowych – 1133 m2,
   4. Odciążenie konstrukcji poprzez demontaż starej zbędnej konstrukcji stalowej o masie około 3000kg,
   5. Wzmocnienie kratownic i poprzecznic stropu. – 2371 kg,
   6. Wzmocnienie krzyżulców stalowej podpory pośredniej – 8700 kg,
   7. Wzmocnienie kratownic ścian – 4000kg,
   8. Cięcie stali do kształtowników lub płaskowników: 240 mb,
   9. Naprawa wsporników żelbetowych pod łożyskami pomostu oraz żelbetowej podpory pośredniej łącznie z zastosowaniem dodatkowego zbrojenia – Naprawa preparatami Sika MonoTop®-412 NFG,  Sika MonoTop®-910 N, Sikagard®-680 S Betoncolor, Sikagard®-702 W Aquaphob.
   10. Przegląd i konserwacja łożysk pomostu, gniazd łożyskowych,
   11. Wymiana wypełnień w oknach pomostu ze szklanych na płyty z poliwęglanu
    przeźroczystego komorowego
   12. Malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowej obiektu zgodnie z kategorią korozyjności
    C-5M
   13. Wykonanie lekkiej obudowy zewnętrznej ścian pomostu z blachy stalowej fałdowanej
    T35 gr. 1 mm oraz niezbędnych obróbek gr. 1 mm z blachy ocynkowanej powlekanej
   14. Izolacja termiczna ścian pomostu z wełny mineralnej Rocwool Rocsonic Super gr. 75
    mm- 234,237 m2.
   15. Wykonanie lekkiej obudowy wewnętrznej ścian pomostu z blachy stalowej płaskiej gr.
    3mm, ilość: 234,237 m2.

   Prace prowadzone były podczas normalnej funkcjonalności taśmociągu.

   Remont hali klubu Jastrzębskiego Węgla

   Zakończono prace związane z kompleksowym remontem i dostosowaniem hali dla Klubu Sportowego Jastrzębski-Węgiel S.A.

   Całkowity zakres prac remontowych obejmował:

   1. Wyburzenia starych trybun,
   2. Wykonanie nowej posadzki w miejscu wyburzenia,
   3. Demontaż konstrukcji stalowych,
   4. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej  wraz z blachami trapezowymi dachu o powierzchni łącznej około 2100 m2,
   5. Wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowych,
   6. Zaślepienie drzwi, okien oraz bruzd po wyburzeniu,
   7. Demontaż starego nagłośnienia,
   8. Wykonanie gładzi na ścianach,
   9. Wykonanie tynkowania ścian nad podestami roboczymi,
   10. Wykonanie gruntowania i malowania ścian o powierzchni łącznej około 2.000 m2
   11. Wydruk i montaż bannerów reklamowych o łącznej powierzchni 1.000m2,
   12. Wykonanie parkietu pod nowe boiska,
   13. Wymiana oświetlenia na lampy LED zgodnie z obowiązującymi normami,

    

    

   Remont ciągu biologicznego nr 2 Oczyszczalni ścieków

   Kompleksowy remont wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji żelbetowych

   Zakres prac:

   Selektor – obiekt nr 5/2

   Powierzchnie betonowe – oczyszczenie, naprawa ubytków, nowe powłoki ochronne:

   1. Oczyszczenie powierzchni
   2. Reprofilacja powierzchni,
   3. Powłoki ochronne z piaskowaniem (ściany, podesty od spodu, korona),
   4. Izolacja podestów z piaskowaniem (góra podestów, biegi komunikacyjne),

   Reaktor biologiczny – obiekt nr 6/2

   Powierzchnie betonowe – oczyszczenie, naprawa ubytków, nowe powłoki ochronne

   1. Oczyszczenie powierzchni / zmycie,
   2. Naprawa dylatacji,
   3. Reprofilacja powierzchni,
   4. Powłoki ochronne z piaskowaniem (ściany, podesty od spodu, korona),
   5. Izolacja podestów z piaskowaniem (góra podestów, biegi komunikacyjne),

   Prace prowadzone będą na czynnymi obiekcie, termin realizacji całości prac został wyznaczony na 60 dni od dnia rozpoczęcia prac.

   Termin realizacji: 30 dni od daty przekazania terenu budowy
   Wartość prac: 478,986.38 zł
   Technologia: MC-Bauchemie

   Ocieplenie szybu windy h=42m

   Prace alpinistyczne obejmujące kompleksowe wykończenie szybu windy wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych wełna mineralną o gęstości ≥100 kg/m3, wykonaniem montażu konstrukcji, i obróbek blacharskich.

   Ocieplenie szybu windy w technologii:

   • Klej Mapetherm Wool,
   • Wełna mineralna o gęstości 100kg/m3
   • Siatka Mapenet 150,
   • Klej Mapetherm Wool,
   • Tynk Siexcolor Tonachino SP 1,5mm kolor RAL 1015,
   • Wykonanie attyki,
   • Wykonanie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i parapetami.

   Usługi alpinistyczne – malowanie elewacji 10tys m2

   Usługi alpinistyczne zwiazane z kompleksowym remontem elewacji zewnętrznej wraz z wykonaniem poprawek tynkarskich na całym obiekcie o powierzchni 10.000m2

   Malowanie elewacji obejmowało:

   • Kompleksowy remont elewacji GIMNAZJUM NR 1 w Pawłowicach,
   • Kompleksowy remont elewacji Gminnego Ośrodku Sportu w Pawłowicach,
   • Kompleksowy remont elewacji oraz pokrycia dachowego Publicznego Przedszkola w Pawłowicach.

   Zakres prac:

   • Odbicie odparzonych, popękanych tynków,
   • Ułożenie nowych tynków w miejscach uszkodzonych,
   • Wysokociśnieniowe mycie elewacji,
   • Odgrzybianie elewacji,
   • Nakładanie preparatu przeciw algom,
   • Gruntowanie powierzchni,
   • Malowanie farbami podkładowymi,
   • Dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową,

   Dane techniczne:

   • Całkowita powierzchnia przeznaczona do malowania: około 7.000 m2,
   • Technologia malowania: hydrodynamiczna / ręczna,

   Całkowita powierzchnia przeznaczona do malowania: około 7.000 m2,

   Remont dachu pokrytego membraną PCV

   Awaryjna naprawa pokrycia dachu wraz z inwentaryzacją uszkodzeń i opracowaniem planu naprawy dachu pokrytego membraną PCV.

   Zakres prac:

   • Lokalizacja uszkodzeń,
   • Naprawa nieszczelność,
   • Wymiana obróbek blacharskich,

   Krycie dachu papą termozgrzewalną wraz z ociepleniem

   Krycie dachu papą termozgrzewalną wraz z ociepleniem i pracami towarzyszącymi.

   Zakres prac:

   • Podwyższenie ogniomurów,
   • Zmniejszenie otworów wentylacyjnych kominów,
   • Częściowe rozebranie komina o wysokości około 6m i ponowne przemurowanie,
   • Pokrycie dachu styropianem obustronnie laminowanym papą,
   • Pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
   • Wykonanie nowych obróbek blacharskich,
   • Wymiana orynnowania,
   • Wymiana instalacji odgromowej,
   • Pomiary instalacji odgromowej.

   Dane techniczne:

   • Powierzchnia dachu: 376m2,
   • Spadek dachu: około 10*
   • Czas realizacji: 14 dni,

   Kompleksowy remont rurociągu DN1200

   Kompleksowe prace związane z remontem rurociągu DN 1200 na przekroczeniu rzeki.

   Zakres prac obejmuje:

   • Demontaż zniszczonej otuliny,
   • Oczyszczanie rurociągu z ognisk korozji,
   • Dwukrotne malowanie rurociągu,
   • Izolacja rurociągu wełną mineralną gr. 10cm,
   • Zamontowanie na izolacji blachy ocynkowanej gr. 0,75mm,
   • Oczyszczanie powierzchni betonowych podpór,
   • Uzupełnianie ubytków w podporach i przyczółkach,
   • Przyklejenie warstwy siatki,
   • Nałożenie warstwy tynkarskiej podkładowej,
   • Malowanie farbami powierzchni podpór,
   • Demontaż krat na przyczółkach,
   • Wykonanie i montaż nowych krat z ceownika NP. 120mm i prętów żebrowanych 30mm,

   Udział PROSPECT w Inwestycji: 100%

   Planowany czas realizacji: 14 dni,

   Wartość prac: 100.000zł

   Kompleksowy remont Silosów

   Kompleksowe wykonawstwo remontu silosów wraz z wymianą konstrukcji stalowych oraz badaniem spoin spawowych metodą magnetyczno-proszkową oraz pęcherzykową.

   Zakres remontu silosów obejmował:

   • Demontaż oblachowania z blachy trapezowej: 800m2,
   • Mycie konstrukcji stalowej nad silosami: 150m2,
   • Piaskowanie konstrukcji stalowej nad silosami: 150m2,
   • Malowanie konstrukcji stalowej nad silosami (podkład + nawierzchnia): 150m2, (zabezpieczenia antykorozyjne)
   • Mycie wysokociśnieniowe konstrukcji silosów: 1100m2,
   • Malowanie konstrukcji silosów (podkład + nawierzchnia): 1100m2,
   • Montaż oblachowania z blachy trapezowej T-55 gr. 0,7 mm,
   • Montaż podświetlanego logotypu na elewacji budynku,
   • Montaż siatki przeciwptakom: 490m2,
   • Pomiar grubości carg blach silosów,
   • Badanie jakości spoin spawnych metoda podciśnieniową oraz magnetyczno-proszkową,
   • Likwidacja nieszczelości spoin spawowych.

   Dane techniczne:

   • Miejsce realizacji: Miechów (woj. Małopolskie),
   • Termin: Lipiec 2012r,
   • Czas realizacji: 45 dni,
   • Wartość kontraktu: 364856,05 zł (brutto)

   Opis stopnia przygotowania podłoża: St – czyszczenie ręczne i z wykorzystaniem narzędzi o napędzie mechanicznym St 2 – na oglądanej powierzchni nie mogą występować olej, smary, pył, słabo przylegająca zgorzelina walcownicza, rdza, powłoka malarska i obce zanieczyszczenia; powierzchnia wykazuje metaliczny połysk. St 3 – wymagania takie jak dla St 2 z tą różnicą, że powierzchnię należy czyścić, dopóki nie nabierze zdecydowanie metalicznego połysku (od metalowego podłoża).

   Opis zastosowanych materiałów malarskich:

   KOREPOX EH2350 jest farbą dwuskładnikową, samogruntującą, opartą na czystej żywicy epoksydowej, tworzącą powłokę o doskonałej odporności na działanie wody morskiej, ropy naftowej, paliw, a także na uszkodzenia mechaniczne. Może być nakładana zarówno na nową, jak i na odnawianą stal; wymagane jest jedynie oczyszczenie z luźnej rdzy i osadów; jako grunt tolerujący gorzej przygotowane podłoże. Utwardza się w niskich temperaturach, obniżonych nawet do -18oC i spełnia wymagania dla farb High Solid odnośnie zawartości lotnych związków organicznych (VOC).

   Produkt aprobowany przez: LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (LR) i GERMANISCHIER LLOYD (GL) jako powłoka antykorozyjna. DET NORSKE VERITAS (DNV, CE Marking), LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (LR) i KOREAN REGISTER OF SHIPPING (KR) jako powłoka powstrzymująca rozprzestrzenianie się ognia, NEW CASTLE OCCUPATIONAL HEALTH AGENT (UK) jako farba przeznaczona do kontaktu z żywnością w zbiornikach na zboże. MARTINEK in NORWEY jako powłoka dla zbiorników balastowych. Systemy oparte na farbie KOREPOX EH2350 są w pełni zgodne z wymaganiami NORSOK M-501, wydanie 4, dla systemu nr 7.

   KORETHAN TOPCOAT UT6581 jest szybkoschnącą, dwuskładnikową, nawierzchniową farbą poliuretanową, posiadającą bardzo dobrą odporność na zachlapanie i zwilżanie kwasami, zasadami, rozpuszczalnikami, solami i wodą. Tworzy powłokę odporną na zewnętrzne warunki atmosferyczne, odporną na zmianę koloru.

   Kompleksowy remont silosów

   Usługi alpinistyczne związane z kompleksowym remontem konstrukcji silosów h=35 m

   Kompleksowy remont silosów obejmował:

   • Odbicie pustych tynków konstrukcji żelbetowej,
   • Odbicie pęknięć konstrukcji żelbetowej,
   • Czyszczenie z ognisk korozji zbrojenia konstrukcji,
   • Malowanie zbrojeń farbami epoksydowymi podkładowymi,
   • Malowanie zbrojeń farbami poliuretanowymi nawierzchniowymi,
   • Naprawa konstrukcji żelbetowej w systemie PCC,
   • Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wsporczej silosów,
   • Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji lejów,
   • Zerwanie starego pokrycia dachu z blach trapezowej,
   • Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej pod dachem,
   • Montaż nowego poszycia dachu z blachy trapezowej,
   • Wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami blacharskimi.

   Remont silosów zakończono spisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, a jakoś usługi pozwoliła na kontynuację współpracy w latach kolejnych.