Darmowa wycena

   Szybki kontakt

   Remont hali klubu Jastrzębskiego Węgla

   Zakończono prace związane z kompleksowym remontem i dostosowaniem hali dla Klubu Sportowego Jastrzębski-Węgiel S.A.

   Całkowity zakres prac remontowych obejmował:

   1. Wyburzenia starych trybun,
   2. Wykonanie nowej posadzki w miejscu wyburzenia,
   3. Demontaż konstrukcji stalowych,
   4. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej  wraz z blachami trapezowymi dachu o powierzchni łącznej około 2100 m2,
   5. Wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowych,
   6. Zaślepienie drzwi, okien oraz bruzd po wyburzeniu,
   7. Demontaż starego nagłośnienia,
   8. Wykonanie gładzi na ścianach,
   9. Wykonanie tynkowania ścian nad podestami roboczymi,
   10. Wykonanie gruntowania i malowania ścian o powierzchni łącznej około 2.000 m2
   11. Wydruk i montaż bannerów reklamowych o łącznej powierzchni 1.000m2,
   12. Wykonanie parkietu pod nowe boiska,
   13. Wymiana oświetlenia na lampy LED zgodnie z obowiązującymi normami,

    

    

   Ocieplenie szybu windy h=42m

   Prace alpinistyczne obejmujące kompleksowe wykończenie szybu windy wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych wełna mineralną o gęstości ≥100 kg/m3, wykonaniem montażu konstrukcji, i obróbek blacharskich.

   Ocieplenie szybu windy w technologii:

   • Klej Mapetherm Wool,
   • Wełna mineralna o gęstości 100kg/m3
   • Siatka Mapenet 150,
   • Klej Mapetherm Wool,
   • Tynk Siexcolor Tonachino SP 1,5mm kolor RAL 1015,
   • Wykonanie attyki,
   • Wykonanie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i parapetami.

   Usługi alpinistyczne – malowanie elewacji 10tys m2

   Usługi alpinistyczne zwiazane z kompleksowym remontem elewacji zewnętrznej wraz z wykonaniem poprawek tynkarskich na całym obiekcie o powierzchni 10.000m2

   Malowanie elewacji obejmowało:

   • Kompleksowy remont elewacji GIMNAZJUM NR 1 w Pawłowicach,
   • Kompleksowy remont elewacji Gminnego Ośrodku Sportu w Pawłowicach,
   • Kompleksowy remont elewacji oraz pokrycia dachowego Publicznego Przedszkola w Pawłowicach.

   Zakres prac:

   • Odbicie odparzonych, popękanych tynków,
   • Ułożenie nowych tynków w miejscach uszkodzonych,
   • Wysokociśnieniowe mycie elewacji,
   • Odgrzybianie elewacji,
   • Nakładanie preparatu przeciw algom,
   • Gruntowanie powierzchni,
   • Malowanie farbami podkładowymi,
   • Dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową,

   Dane techniczne:

   • Całkowita powierzchnia przeznaczona do malowania: około 7.000 m2,
   • Technologia malowania: hydrodynamiczna / ręczna,

   Całkowita powierzchnia przeznaczona do malowania: około 7.000 m2,

   Remont dachu pokrytego membraną PCV

   Awaryjna naprawa pokrycia dachu wraz z inwentaryzacją uszkodzeń i opracowaniem planu naprawy dachu pokrytego membraną PCV.

   Zakres prac:

   • Lokalizacja uszkodzeń,
   • Naprawa nieszczelność,
   • Wymiana obróbek blacharskich,

   Krycie dachu papą termozgrzewalną wraz z ociepleniem

   Krycie dachu papą termozgrzewalną wraz z ociepleniem i pracami towarzyszącymi.

   Zakres prac:

   • Podwyższenie ogniomurów,
   • Zmniejszenie otworów wentylacyjnych kominów,
   • Częściowe rozebranie komina o wysokości około 6m i ponowne przemurowanie,
   • Pokrycie dachu styropianem obustronnie laminowanym papą,
   • Pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
   • Wykonanie nowych obróbek blacharskich,
   • Wymiana orynnowania,
   • Wymiana instalacji odgromowej,
   • Pomiary instalacji odgromowej.

   Dane techniczne:

   • Powierzchnia dachu: 376m2,
   • Spadek dachu: około 10*
   • Czas realizacji: 14 dni,

   Kompleksowy remont rurociągu DN1200

   Kompleksowe prace związane z remontem rurociągu DN 1200 na przekroczeniu rzeki.

   Zakres prac obejmuje:

   • Demontaż zniszczonej otuliny,
   • Oczyszczanie rurociągu z ognisk korozji,
   • Dwukrotne malowanie rurociągu,
   • Izolacja rurociągu wełną mineralną gr. 10cm,
   • Zamontowanie na izolacji blachy ocynkowanej gr. 0,75mm,
   • Oczyszczanie powierzchni betonowych podpór,
   • Uzupełnianie ubytków w podporach i przyczółkach,
   • Przyklejenie warstwy siatki,
   • Nałożenie warstwy tynkarskiej podkładowej,
   • Malowanie farbami powierzchni podpór,
   • Demontaż krat na przyczółkach,
   • Wykonanie i montaż nowych krat z ceownika NP. 120mm i prętów żebrowanych 30mm,

   Udział PROSPECT w Inwestycji: 100%

   Planowany czas realizacji: 14 dni,

   Wartość prac: 100.000zł

   Kompleksowy remont Silosów

   Kompleksowe wykonawstwo remontu silosów wraz z wymianą konstrukcji stalowych oraz badaniem spoin spawowych metodą magnetyczno-proszkową oraz pęcherzykową.

   Zakres remontu silosów obejmował:

   • Demontaż oblachowania z blachy trapezowej: 800m2,
   • Mycie konstrukcji stalowej nad silosami: 150m2,
   • Piaskowanie konstrukcji stalowej nad silosami: 150m2,
   • Malowanie konstrukcji stalowej nad silosami (podkład + nawierzchnia): 150m2, (zabezpieczenia antykorozyjne)
   • Mycie wysokociśnieniowe konstrukcji silosów: 1100m2,
   • Malowanie konstrukcji silosów (podkład + nawierzchnia): 1100m2,
   • Montaż oblachowania z blachy trapezowej T-55 gr. 0,7 mm,
   • Montaż podświetlanego logotypu na elewacji budynku,
   • Montaż siatki przeciwptakom: 490m2,
   • Pomiar grubości carg blach silosów,
   • Badanie jakości spoin spawnych metoda podciśnieniową oraz magnetyczno-proszkową,
   • Likwidacja nieszczelości spoin spawowych.

   Dane techniczne:

   • Miejsce realizacji: Miechów (woj. Małopolskie),
   • Termin: Lipiec 2012r,
   • Czas realizacji: 45 dni,
   • Wartość kontraktu: 364856,05 zł (brutto)

   Opis stopnia przygotowania podłoża: St – czyszczenie ręczne i z wykorzystaniem narzędzi o napędzie mechanicznym St 2 – na oglądanej powierzchni nie mogą występować olej, smary, pył, słabo przylegająca zgorzelina walcownicza, rdza, powłoka malarska i obce zanieczyszczenia; powierzchnia wykazuje metaliczny połysk. St 3 – wymagania takie jak dla St 2 z tą różnicą, że powierzchnię należy czyścić, dopóki nie nabierze zdecydowanie metalicznego połysku (od metalowego podłoża).

   Opis zastosowanych materiałów malarskich:

   KOREPOX EH2350 jest farbą dwuskładnikową, samogruntującą, opartą na czystej żywicy epoksydowej, tworzącą powłokę o doskonałej odporności na działanie wody morskiej, ropy naftowej, paliw, a także na uszkodzenia mechaniczne. Może być nakładana zarówno na nową, jak i na odnawianą stal; wymagane jest jedynie oczyszczenie z luźnej rdzy i osadów; jako grunt tolerujący gorzej przygotowane podłoże. Utwardza się w niskich temperaturach, obniżonych nawet do -18oC i spełnia wymagania dla farb High Solid odnośnie zawartości lotnych związków organicznych (VOC).

   Produkt aprobowany przez: LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (LR) i GERMANISCHIER LLOYD (GL) jako powłoka antykorozyjna. DET NORSKE VERITAS (DNV, CE Marking), LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (LR) i KOREAN REGISTER OF SHIPPING (KR) jako powłoka powstrzymująca rozprzestrzenianie się ognia, NEW CASTLE OCCUPATIONAL HEALTH AGENT (UK) jako farba przeznaczona do kontaktu z żywnością w zbiornikach na zboże. MARTINEK in NORWEY jako powłoka dla zbiorników balastowych. Systemy oparte na farbie KOREPOX EH2350 są w pełni zgodne z wymaganiami NORSOK M-501, wydanie 4, dla systemu nr 7.

   KORETHAN TOPCOAT UT6581 jest szybkoschnącą, dwuskładnikową, nawierzchniową farbą poliuretanową, posiadającą bardzo dobrą odporność na zachlapanie i zwilżanie kwasami, zasadami, rozpuszczalnikami, solami i wodą. Tworzy powłokę odporną na zewnętrzne warunki atmosferyczne, odporną na zmianę koloru.

   Kompleksowy remont silosów

   Usługi alpinistyczne związane z kompleksowym remontem konstrukcji silosów h=35 m

   Kompleksowy remont silosów obejmował:

   • Odbicie pustych tynków konstrukcji żelbetowej,
   • Odbicie pęknięć konstrukcji żelbetowej,
   • Czyszczenie z ognisk korozji zbrojenia konstrukcji,
   • Malowanie zbrojeń farbami epoksydowymi podkładowymi,
   • Malowanie zbrojeń farbami poliuretanowymi nawierzchniowymi,
   • Naprawa konstrukcji żelbetowej w systemie PCC,
   • Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wsporczej silosów,
   • Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji lejów,
   • Zerwanie starego pokrycia dachu z blach trapezowej,
   • Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej pod dachem,
   • Montaż nowego poszycia dachu z blachy trapezowej,
   • Wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami blacharskimi.

   Remont silosów zakończono spisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, a jakoś usługi pozwoliła na kontynuację współpracy w latach kolejnych.

   Przebudowa śluzy Łabędy w Gliwicach

   Realizacja prac remontowo-budowlanych, wykończeniowych wraz z pracami antykorozyjnymi podczas przebudowy śluzy Łabędy w Gliwicach

   Zagospodarowanie terenu,

   • Remont budynku stacji trafo,
   • Remont budynku technicznego maszynowni GG międzyśluzia,
   • Remont budynku technicznego maszynowni GG południowej,
   • Remont budynku technicznego maszynowni GG północnej,
   • Remont i modernizacja budynku głównego (sterownia),

   Inwestor: Skarb Państwa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

   Czas realizacji: 4 miesiące od dnia podpisania umowy,

   Wartość Inwestycji: około 437 799,1 zł

   Udział PROSPECT GROUP Sp. z o.o. w Inwestycji: 100%

   Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych silosów

   Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych silosów wraz z konstrukcjami wsporczymi.

    

   Zakres prac:

   • Czyszczenie strumieniowo ścierne (piaskowanie) do stopnia Sa2 ½ konstrukcji stalowych nad silosami,
   • Czyszczenie hydrodynamiczne myjką 500 bar konstrukcji stalowej ocynkowanej silosów,
   • Opracowanie technologii zabezpieczenia antykorozyjnego,
   • Sprawdzenie szczelności połączeń spawanych silosów,
   • Malowanie konstrukcji stalowej farbami dwuskładnikowymi epoksydowymi – podkładowymi,
   • Malowanie konstrukcji stalowej farbami dwuskładnikowymi poliuretanowymi – nawierzchniowymi,

    

   Wartość prac: 198.792,82 zł

   Termin realizacji: 30 dni,
   System Malarski: Hempel Paints (Poland) Sp. z o.o.