Darmowa wycena

Szybki kontakt

Budowa bloku energetycznego w EC Zofiówka

Trwająca ponad 3 lata współpraca z firmą Energoinstal S.A. przy realizacji prac budowlanych o szerokim zakresie, która obejmowała:

 1. Remonty konstrukcji stalowych,
  1. Piaskowanie elementów stalowych,
  2. Opracowanie technologii zabezpieczenia antykorozyjnego,
  3. Wykonanie anty korozji przemysłowej elementów stalowych,
  4. Przygotowanie dokumentacji obejmującej zakres wykonanych prac,
 2. Remont obiektów budowlanych,
 3. Wykonanie kompleksowego doczyszczania obiektów budowlanych do końcowego odbioru (kotłownia, estakada),

Prace prowadzone były na czynnym obiekcie w trybie trójzmianowym.

Całkowita wartość prac: 4.239.841,98 zł

Kompleksowy remont rurociągu DN1200

Kompleksowe prace związane z remontem rurociągu DN 1200 na przekroczeniu rzeki.

Zakres prac obejmuje:

 • Demontaż zniszczonej otuliny,
 • Oczyszczanie rurociągu z ognisk korozji,
 • Dwukrotne malowanie rurociągu,
 • Izolacja rurociągu wełną mineralną gr. 10cm,
 • Zamontowanie na izolacji blachy ocynkowanej gr. 0,75mm,
 • Oczyszczanie powierzchni betonowych podpór,
 • Uzupełnianie ubytków w podporach i przyczółkach,
 • Przyklejenie warstwy siatki,
 • Nałożenie warstwy tynkarskiej podkładowej,
 • Malowanie farbami powierzchni podpór,
 • Demontaż krat na przyczółkach,
 • Wykonanie i montaż nowych krat z ceownika NP. 120mm i prętów żebrowanych 30mm,

Udział PROSPECT w Inwestycji: 100%

Planowany czas realizacji: 14 dni,

Wartość prac: 100.000zł

Montaż systemu ochrony przed upadkiem z wysokości

Kompleksowy montaż wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz systemu bezpiecznej ewakuacji pracownika z miejsca pracy.

Zakres prac:

 • Prace projektowe – projekt konstrukcji wsporczej pod systemy ochrony przed upadkiem dla stanowiska nadlewni kadzi, oraz pieców 1-4
 • Wykonanie i dostawę konstrukcji stalowych,
 • Wykonanie i dostawę szynowego systemu ochrony przed upadkiem dla pracowników pracujących bezpośrednio nad kadziami z ciekłym aluminium,
 • Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej (szelki, urządzenia samohamowne)
 • Opracowanie Instrukcji bezpiecznej ewakuacji pracownika.

Dział odpowiedzialny za realizację ze strony PROSPECT GROUP: Prospect Safesystems

Demontaż wieży oświetleniowej

Prace alpinistyczne obejmujące kompleksowy remont konstrukcji stalowej starej wieży oświetleniowej wraz z jej wzmocnieniem oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Zakres prac alpinistycznych:

 • Oczyszczenie wszystkich skratowań, poprawa spawów wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
 • Demontaż konstrukcji stalowej galerii górnej,
 • Wzmocnienie konstrukcji stalowej węzłów łączących poszczególne segmenty wieży,
 • Demontaż pozostałości po instalacji elektrycznej wraz z demontażem wsporników,
 • Poprawa spawów blachy na pomostach wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
 • Wspawanie nowej blachy na pomostach,
 • Czyszczenie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym całości konstrukcji stalowej.

Czas realizacji: 14 dni,

Łączna waga demontowanej konstrukcji stalowej: 700 kg,

Łączna waga montowanej konstrukcji stalowej: 400 kg.

System malarski: KCC Paint,

Kolor docelowy obiektu: RAL 7035

Kompleksowy remont Silosów

Kompleksowe wykonawstwo remontu silosów wraz z wymianą konstrukcji stalowych oraz badaniem spoin spawowych metodą magnetyczno-proszkową oraz pęcherzykową.

Zakres remontu silosów obejmował:

 • Demontaż oblachowania z blachy trapezowej: 800m2,
 • Mycie konstrukcji stalowej nad silosami: 150m2,
 • Piaskowanie konstrukcji stalowej nad silosami: 150m2,
 • Malowanie konstrukcji stalowej nad silosami (podkład + nawierzchnia): 150m2, (zabezpieczenia antykorozyjne)
 • Mycie wysokociśnieniowe konstrukcji silosów: 1100m2,
 • Malowanie konstrukcji silosów (podkład + nawierzchnia): 1100m2,
 • Montaż oblachowania z blachy trapezowej T-55 gr. 0,7 mm,
 • Montaż podświetlanego logotypu na elewacji budynku,
 • Montaż siatki przeciwptakom: 490m2,
 • Pomiar grubości carg blach silosów,
 • Badanie jakości spoin spawnych metoda podciśnieniową oraz magnetyczno-proszkową,
 • Likwidacja nieszczelości spoin spawowych.

Dane techniczne:

 • Miejsce realizacji: Miechów (woj. Małopolskie),
 • Termin: Lipiec 2012r,
 • Czas realizacji: 45 dni,
 • Wartość kontraktu: 364856,05 zł (brutto)

Opis stopnia przygotowania podłoża: St – czyszczenie ręczne i z wykorzystaniem narzędzi o napędzie mechanicznym St 2 – na oglądanej powierzchni nie mogą występować olej, smary, pył, słabo przylegająca zgorzelina walcownicza, rdza, powłoka malarska i obce zanieczyszczenia; powierzchnia wykazuje metaliczny połysk. St 3 – wymagania takie jak dla St 2 z tą różnicą, że powierzchnię należy czyścić, dopóki nie nabierze zdecydowanie metalicznego połysku (od metalowego podłoża).

Opis zastosowanych materiałów malarskich:

KOREPOX EH2350 jest farbą dwuskładnikową, samogruntującą, opartą na czystej żywicy epoksydowej, tworzącą powłokę o doskonałej odporności na działanie wody morskiej, ropy naftowej, paliw, a także na uszkodzenia mechaniczne. Może być nakładana zarówno na nową, jak i na odnawianą stal; wymagane jest jedynie oczyszczenie z luźnej rdzy i osadów; jako grunt tolerujący gorzej przygotowane podłoże. Utwardza się w niskich temperaturach, obniżonych nawet do -18oC i spełnia wymagania dla farb High Solid odnośnie zawartości lotnych związków organicznych (VOC).

Produkt aprobowany przez: LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (LR) i GERMANISCHIER LLOYD (GL) jako powłoka antykorozyjna. DET NORSKE VERITAS (DNV, CE Marking), LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (LR) i KOREAN REGISTER OF SHIPPING (KR) jako powłoka powstrzymująca rozprzestrzenianie się ognia, NEW CASTLE OCCUPATIONAL HEALTH AGENT (UK) jako farba przeznaczona do kontaktu z żywnością w zbiornikach na zboże. MARTINEK in NORWEY jako powłoka dla zbiorników balastowych. Systemy oparte na farbie KOREPOX EH2350 są w pełni zgodne z wymaganiami NORSOK M-501, wydanie 4, dla systemu nr 7.

KORETHAN TOPCOAT UT6581 jest szybkoschnącą, dwuskładnikową, nawierzchniową farbą poliuretanową, posiadającą bardzo dobrą odporność na zachlapanie i zwilżanie kwasami, zasadami, rozpuszczalnikami, solami i wodą. Tworzy powłokę odporną na zewnętrzne warunki atmosferyczne, odporną na zmianę koloru.

Kompleksowy remont silosów

Usługi alpinistyczne związane z kompleksowym remontem konstrukcji silosów h=35 m

Kompleksowy remont silosów obejmował:

 • Odbicie pustych tynków konstrukcji żelbetowej,
 • Odbicie pęknięć konstrukcji żelbetowej,
 • Czyszczenie z ognisk korozji zbrojenia konstrukcji,
 • Malowanie zbrojeń farbami epoksydowymi podkładowymi,
 • Malowanie zbrojeń farbami poliuretanowymi nawierzchniowymi,
 • Naprawa konstrukcji żelbetowej w systemie PCC,
 • Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wsporczej silosów,
 • Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji lejów,
 • Zerwanie starego pokrycia dachu z blach trapezowej,
 • Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej pod dachem,
 • Montaż nowego poszycia dachu z blachy trapezowej,
 • Wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami blacharskimi.

Remont silosów zakończono spisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, a jakoś usługi pozwoliła na kontynuację współpracy w latach kolejnych.

Zabezpieczenia antykorozyjne rurociągu DN250

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów DN250 wraz z kompleksową wymianą izolacji oraz demontażem konstrukcji stalowej.

Zakres prac:

 • Czyszczenie z ognisk korozji: słupów podtrzymujących, rurociągu o łącznej długości 500mb,
 • Demontaż obecnej izolacji termicznej na całej długości rurociągu,
 • Przygotowanie podłoża rurociągu pod malowanie w systemie epoksydowo-poliuretanowym,
 • Alpinistyczne malowanie rurociągu wraz z podporami,
 • Montaż nowej izolacji termicznej: IZOVER ULTIMATE U TFA 23

Dane techniczne:

 • Termin realizacji: 90 dni,
 • Udział PROSPECT GROUP w Inwestycji: 100%
 • Wartość prac: 150.000 zł
 • Maksymalna temperatura stosowania: tmax = 250°C
 • Współczynnik przewodzenia ciepła: λD = 0,034 W/mK

Przebudowa śluzy Łabędy w Gliwicach

Realizacja prac remontowo-budowlanych, wykończeniowych wraz z pracami antykorozyjnymi podczas przebudowy śluzy Łabędy w Gliwicach

Zagospodarowanie terenu,

 • Remont budynku stacji trafo,
 • Remont budynku technicznego maszynowni GG międzyśluzia,
 • Remont budynku technicznego maszynowni GG południowej,
 • Remont budynku technicznego maszynowni GG północnej,
 • Remont i modernizacja budynku głównego (sterownia),

Inwestor: Skarb Państwa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Czas realizacji: 4 miesiące od dnia podpisania umowy,

Wartość Inwestycji: około 437 799,1 zł

Udział PROSPECT GROUP Sp. z o.o. w Inwestycji: 100%