Darmowa wycena

   Szybki kontakt

   Ekspertyzy oceny stanu technicznego komina h-127,5

   Ekspertyzy i oceny stanu technicznego komina h-127,5 zakres podstawowy (szczegółowy przegląd) wraz z opracowaniem zaleceń remontowych.

   Zakres ekspertyzy technicznej komina obejmował:

   • Przegląd i inwentaryzacja uszkodzeń trzonu żelbetowego komina wraz z graficzną interpretacją w postaci „mapy”,
   • Badania sklerometryczne wytrzymałości płaszcza żelbetowego,
   • Ocena wizualna stanu technicznego wyposażenia (galerie, drabiny, instalacje),
   • Rewizja wewnętrzna przewodu spalin,
   • Ocena stanu technicznego komina i i opracowanie zaleceń remontowych.

   Przeglądy budowlane – aspekty prawne

   Na każdym właścicielu lub użytkowniku (zarządcy) obiektu budowlanego ciąży prawny obowiązek jego utrzymania w należytym stanie technicznym oraz dokonywania okresowych przeglądów stanu technicznego.

   O ile terminy i przedmiot tych przeglądów są ujęte w Prawie Budowlanym, to konkretny zakres badań najczęściej określają przepisy szczegółowe lub normy dotyczące poszczególnych rodzajów obiektów budowlanych.

   18 lutego 2013

   Pozostałe realizacje

   Alpinistyczne czyszczenie silosów na Cement

   Remont powłoki antykorozyjnej na instalacji zbiornika 6A w Lotos Terminale

   Piaskowanie i malowanie stalowych iglica dla Lotos Terminale S.A.

   Umowa z Lotos Terminale S.A. – naprawa podpór rurociągu

   Umowa z Lotos Terminale S.A. – remont podpór rurociągu

   Piaskowanie zabezpieczenie antykorozyjne stalowego komina

   zobacz wszystkie realizacje