Darmowa wycena

Szybki kontakt

Ekspertyzy oceny stanu technicznego komina h-127,5

Ekspertyzy i oceny stanu technicznego komina h-127,5 zakres podstawowy (szczegółowy przegląd) wraz z opracowaniem zaleceń remontowych.

Zakres ekspertyzy technicznej komina obejmował:

  • Przegląd i inwentaryzacja uszkodzeń trzonu żelbetowego komina wraz z graficzną interpretacją w postaci „mapy”,
  • Badania sklerometryczne wytrzymałości płaszcza żelbetowego,
  • Ocena wizualna stanu technicznego wyposażenia (galerie, drabiny, instalacje),
  • Rewizja wewnętrzna przewodu spalin,
  • Ocena stanu technicznego komina i i opracowanie zaleceń remontowych.

Przeglądy budowlane – aspekty prawne

Na każdym właścicielu lub użytkowniku (zarządcy) obiektu budowlanego ciąży prawny obowiązek jego utrzymania w należytym stanie technicznym oraz dokonywania okresowych przeglądów stanu technicznego.

O ile terminy i przedmiot tych przeglądów są ujęte w Prawie Budowlanym, to konkretny zakres badań najczęściej określają przepisy szczegółowe lub normy dotyczące poszczególnych rodzajów obiektów budowlanych.

18 lutego 2013

Pozostałe realizacje

Malowanie wieży GSM h75

Budowa bloku energetycznego w EC Zofiówka

Kompleksowa wymiana poszycia dachu

Remont konstrukcji żelbetowych

Umowa na Remont ciągu biologicznego nr 2 Oczyszczalni ścieków

Malowanie przeszkodowe komina h70m

zobacz wszystkie realizacje