Darmowa wycena

   Szybki kontakt

   Ekspertyzy oceny stanu technicznego komina h-127,5

   Ekspertyzy i oceny stanu technicznego komina h-127,5 zakres podstawowy (szczegółowy przegląd) wraz z opracowaniem zaleceń remontowych.

   Zakres ekspertyzy technicznej komina obejmował:

   • Przegląd i inwentaryzacja uszkodzeń trzonu żelbetowego komina wraz z graficzną interpretacją w postaci „mapy”,
   • Badania sklerometryczne wytrzymałości płaszcza żelbetowego,
   • Ocena wizualna stanu technicznego wyposażenia (galerie, drabiny, instalacje),
   • Rewizja wewnętrzna przewodu spalin,
   • Ocena stanu technicznego komina i i opracowanie zaleceń remontowych.

   Przeglądy budowlane – aspekty prawne

   Na każdym właścicielu lub użytkowniku (zarządcy) obiektu budowlanego ciąży prawny obowiązek jego utrzymania w należytym stanie technicznym oraz dokonywania okresowych przeglądów stanu technicznego.

   O ile terminy i przedmiot tych przeglądów są ujęte w Prawie Budowlanym, to konkretny zakres badań najczęściej określają przepisy szczegółowe lub normy dotyczące poszczególnych rodzajów obiektów budowlanych.

   18 lutego 2013

   Pozostałe realizacje

   Modernizacja pomostu nawęglania TN-21

   Odśnieżanie dachów Galerii Zielone Wzgórze w Białymstoku

   Odśnieżanie dachów – Jastrzębie-Zdrój

   Kompleksowy remont podpór estakady ciepłowniczej

   Remont hali klubu Jastrzębskiego Węgla

   Malowanie wieży GSM h75

   zobacz wszystkie realizacje