Darmowa wycena

   Szybki kontakt

   Ekspertyzy oceny stanu technicznego komina h-127,5

   Ekspertyzy i oceny stanu technicznego komina h-127,5 zakres podstawowy (szczegółowy przegląd) wraz z opracowaniem zaleceń remontowych.

   Zakres ekspertyzy technicznej komina obejmował:

   • Przegląd i inwentaryzacja uszkodzeń trzonu żelbetowego komina wraz z graficzną interpretacją w postaci „mapy”,
   • Badania sklerometryczne wytrzymałości płaszcza żelbetowego,
   • Ocena wizualna stanu technicznego wyposażenia (galerie, drabiny, instalacje),
   • Rewizja wewnętrzna przewodu spalin,
   • Ocena stanu technicznego komina i i opracowanie zaleceń remontowych.

   Przeglądy budowlane – aspekty prawne

   Na każdym właścicielu lub użytkowniku (zarządcy) obiektu budowlanego ciąży prawny obowiązek jego utrzymania w należytym stanie technicznym oraz dokonywania okresowych przeglądów stanu technicznego.

   O ile terminy i przedmiot tych przeglądów są ujęte w Prawie Budowlanym, to konkretny zakres badań najczęściej określają przepisy szczegółowe lub normy dotyczące poszczególnych rodzajów obiektów budowlanych.

   18 lutego 2013

   Pozostałe realizacje

   Piaskowanie i malowanie suwnicy – TAURON Wytwarzanie S.A.

   Alpinistyczne czyszczenie silosów na Cement

   Remont powłoki antykorozyjnej na instalacji zbiornika 6A w Lotos Terminale

   Piaskowanie i malowanie stalowych iglica dla Lotos Terminale S.A.

   Umowa z Lotos Terminale S.A. – naprawa podpór rurociągu

   Umowa z Lotos Terminale S.A. – remont podpór rurociągu

   zobacz wszystkie realizacje