Darmowa wycena

   Szybki kontakt

   Ekspertyzy oceny stanu technicznego komina h-127,5

   Ekspertyzy i oceny stanu technicznego komina h-127,5 zakres podstawowy (szczegółowy przegląd) wraz z opracowaniem zaleceń remontowych.

   Zakres ekspertyzy technicznej komina obejmował:

   • Przegląd i inwentaryzacja uszkodzeń trzonu żelbetowego komina wraz z graficzną interpretacją w postaci „mapy”,
   • Badania sklerometryczne wytrzymałości płaszcza żelbetowego,
   • Ocena wizualna stanu technicznego wyposażenia (galerie, drabiny, instalacje),
   • Rewizja wewnętrzna przewodu spalin,
   • Ocena stanu technicznego komina i i opracowanie zaleceń remontowych.

   Przeglądy budowlane – aspekty prawne

   Na każdym właścicielu lub użytkowniku (zarządcy) obiektu budowlanego ciąży prawny obowiązek jego utrzymania w należytym stanie technicznym oraz dokonywania okresowych przeglądów stanu technicznego.

   O ile terminy i przedmiot tych przeglądów są ujęte w Prawie Budowlanym, to konkretny zakres badań najczęściej określają przepisy szczegółowe lub normy dotyczące poszczególnych rodzajów obiektów budowlanych.

   18 lutego 2013

   Pozostałe realizacje

   Kompleksowy remont podpór estakady ciepłowniczej

   Remont hali klubu Jastrzębskiego Węgla

   Malowanie wieży GSM h75

   Budowa bloku energetycznego w EC Zofiówka

   Kompleksowa wymiana poszycia dachu

   Remont konstrukcji żelbetowych

   zobacz wszystkie realizacje