Darmowa wycena

   Szybki kontakt

   Zakończono negocjację z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

   W dniu 23.09.2015 zakończono negocjację między PROSPECT GROUP Sp. z o.o., a Przedstawicielami Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w sprawie wykonania remontu konstrukcji stalowej wraz z odnowieniem konstrukcji drewnianej zadaszenia.

   W wyniku trwających prawie trzy miesiące negocjacji za najlepszą pod kątem merytorycznym i technologicznym ofertę wybrano propozycję złożoną przez PROSPECT GROUP Sp.z o.o.

   Podczas prowadzonych negocjacji przedstawiciele z ramienia PROSPECT GROUP Sp. z o.o. pomogli w opracowaniu:

   • Technologii remontu biorąc pod uwagę zabytkowy charakter obiektu,
   • Technologii prowadzenia prac zakładając przyjęte środowisko korozyjności wg. ISO 12944-2
   • Ułożenia harmonogramu prac uwzględniając nieprzerwane funkcjonowanie obiektu.

   Historia Muzeum

   Muzeum rozpoczęło działalność 1 stycznia 1969. Powołano wtedy Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Lednickim dla ochrony piastowskiego dziedzictwa tego obszaru. Otrzymało ono wówczas nazwę Muzeum Początków Państwa Polskiego na Lednicy. Początkowo znajdowało się pod opieką Powiatowej Rady Narodowej w Gnieźnie, ale już od 1 stycznia 1970 przeszło pod bezpośrednią opiekę Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, stając się placówką autonomiczną „bezpośrednio podporządkowaną i finansowaną przez Wydział Kultury WRN w Poznaniu”. W 1975 zarządzeniem wojewody poznańskiego z dnia 14 sierpnia, po powstaniu muzeum w Gnieźnie, pierwotną nazwę lednickiego muzeum zmieniono na Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, z mocą jej obowiązywania od 1 stycznia 1975. Z uwagi na ważne miejsce w świadomości narodowej, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządzeniem z dnia 8 września 1994 nadał wczesnośredniowiecznemu grodzisku tytuł „pomnika historii”.

   Historia muzeum jest nieodłącznie związana z historią miejsca, które stanowi o jego pozycji. Za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego Ostrów był jednym z głównych ośrodków obronnych i administracyjnych Polski. W części południowej wyspy Mieszko I wzniósł okazałą kamienną budowlę złożoną z kilku części (świątyni, palatium oraz baptysterium ). Jej ruiny w postaci murów miejscami dochodzących do 3 m wysokości widoczne są do dnia dzisiejszego. Kompleks obronny był połączony ze stałym lądem drewnianymi mostami. Pod koniec lat 80-tych XX wieku w obrębie ruin odsłonięto misy basenów chrzcielnych, co może wskazywać na to, iż właśnie tutaj, na Ostrowie Lednickim w 966 roku miał miejsce chrzest Mieszka I i jego otoczenia[1].

   Zbiory

   Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jest jedynym w Polsce skansenem o charakterze zarazem archeologicznym, etnograficznym jak i przyrodniczym (w ramach Muzeum funkcjonuje m.in. Pracownia Dokumentacji Przyrody)[2][3].

   Znajdują się tam pozostałości grodu pierwszych Piastów (pałacu, kaplicy i kościoła, otoczonych wałem obronnym) z drugiej połowy X w. Obiekty te świadczą o istnieniu już w X w. dobrze ukształtowanej państwowości polskiej, której kolebką była Wielkopolska.

   Zródło: Wikipedia

   23 września 2015

   Zobacz podobne aktualności:

   Piaskowanie i malowanie przesuwnicy – Stocznia Wojenna Gdynia

   Poszukujemy firm do odśnieżania dachów płaskich

   Rozpoczęcie prac – Modernizacja dachu GOS Pawłowice

   Umowa ze Stocznią Wojenną w Gdyni

   Wynik przetargu – Modernizacja pokrycia dachów hali sportowej GOS

   Modernizacja lodowiska JASTOR w Jastrzębiu-Zdroju

   zobacz więcej