Darmowa wycena

   Szybki kontakt

   Umowa z PGNiG TERMIKA SA

   W dniu 05.06.2019 w siedzibie PGNiG TERMIKA SA zapadły decyzje o wyborze PROSPECT GROUP Sp. z o.o. jako generalnego wykonawcy następujących zadań:

   1. Malowanie kratownic dachu maszynowni wraz z malowaniem blach trapezowych elewacji maszynowni,
    Zakres prac:

    1. Przygotowanie prac w tym budowa rusztowania na suwnicy,
    2. Czyszczenie konstrukcji stalowej przez szczotkowanie ręczne lub poprzez piaskowanie do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B),
    3. Wykonanie osłon zabezpieczających urządzenia i obiekty w rejonie prowadzonych robót. Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie energetycznym.
    4. Malowanie farbami do gruntowania,
    5. Malowanie dwukrotne farbami antykorozyjnymi – kolor szary (RAL 7035),
    6. Roboty porządkowe i towarzyszące.
     Okres realizacji zadania: od 01.05. do 30.11.2019 r.
   2. Remont instalacji odprowadzającej wodę deszczową z dachu maszynowni do kanalizacji deszczowej,Zakres prac:
    1. Wymiana uszkodzonych rynien i rur spustowych,
    2. Wykonanie poziomej rury zbiorczej,
    3. Wykonanie odprowadzenia wody do kanalizacji,
    4. Roboty porządkowe i towarzyszące.
     Okres realizacji zadania: od 01.05. do 31.10.2019 r.
   3. Remont wieży „D” nawęglania,

    Zakres prac:

    1. Naprawa poszycia dachowego budynku wieży „D”:
    2. wyburzenie uszkodzonego murka ogniowego,
    3. wykonanie nowego murka (wymurowanie, otynkowanie),
    4. wymiana uszkodzonego poszycia dachowego (papa),
    5. wykonanie koniecznych obróbek dekarskich.
    6. Demontaż starego okna 2,7×1,4m
    7. Montaż nowego okna,
    8. Wykonanie tynków na elewacji zewnętrznej i wewnętrznej,
    9. Malowanie obiektu farbami zewnętrznymi. Kolor RAL 7035.
    10. Roboty porządkowe i towarzyszące ( w tym wykonanie rusztowania),
   4. Remont wiaty regulatora wody za chłodniami,

    Zakres prac:

    1. Rozebranie pokrycia z płyt falistych stalowych nie nadających się do użytku,
    2. Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne lub poprzez piaskowanie do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) konstrukcji szkieletowych i pełnościennych,
    3. Malowanie konstrukcji szkieletowych i pełnościennych farbami gruntowymi i antykorozyjnymi kolor – szary,
    4. Wykonanie zadaszenia z blach stalowych trapezowych powlekanych kolor szary (RAL 7035).,
    5. Obudowa ścian z blach stalowych trapezowych kolor – szary (RAL 7038).
    6. Rozszklenie otworów okiennych i drzwiowych,
    7. Szklenie ram metalowych poliwęglanem,
    8. Roboty porządkowe i towarzyszące.
     Okres realizacji zadania: od 01.05. do 31.10.2019 r.
   5. Remont posadzki i ogrodzenia wokół zbiornika wody przemysłowej – zbiornik głęboki,Zakres prac:
    1. Uzupełnienie braków w ogrodzeniu, czyszczenie i malowanie stalowych barier ochronnych farbami gruntowymi (kolor szary) i nawierzchniowymi antykorozyjnymi kolor żółty ( RAL 1003),
    2. Uzupełnienie ubytków w betonowej posadzce, wyrównanie posadzki, położenie warstwy zewnętrznej zabezpieczającej przed wpływami atmosferycznymi,
    3. Roboty porządkowe i towarzyszące.
     Okres realizacji zadania: od 01.06. do 31.12.2019 r.
   6. Remont miejscowy pokrycia dachu (biura 208-216), 
   7. Remont pomostu taśmy 03, 

    Zakres prac:

    1. Demontaż szyb w oknach pomostu 18 szt,
    2. Czyszczenie i malowanie ram okiennych,
    3. Montaż płyt z poliwęglanu,
    4. Obróbka blacharska parapetów wewnętrznych na całej długości pomostu,
    5. Roboty porządkowe i towarzyszące.
   8. Remont stacji przesypowej nawęglania 03/21,Zakres prac:

    1. Wspawanie dodatkowej belki zgodnie z powierzonym projektem,
    2. Czyszczenie przez szczotkowanie lub piaskowanie konstrukcji szkieletowych,
    3. Malowanie konstrukcji szkieletowych farbami gruntowymi i nawierzchniowymi kolor – szary,
    4. Zabezpieczenie podstaw słupów przy fundamentach oraz uzupełnienie brakującej podlewki na połączeniach słupów i fundamentów,
    5. Wymiana zdeformowanych arkuszy blachy pokrycia dachowego,
    6. Uzupełnienie pałąków oraz malowanie antykorozyjne drabiny,
    7. Roboty porządkowe i towarzyszące,
   9. Remont wieży nawęglania nr 1, 

    Zakres prac:

    1. Miejscowe uzupełnienie ubytków w posadce betonowej,
    2. Reprofilacja elementów żelbetowych stropu i podpór,
    3. Czyszczenie i malowanie antykorozyjne schodów wewnętrznych,
    4. Wymiana stopni oraz czyszczenie i malowanie antykorozyjne schodów zewnętrznych,
    5. Roboty porządkowe i towarzyszące.
   10. Remont wieży nawęglania nr 2,Zakres prac:


    1. Czyszczenie i konserwacja podpór taśmociągu nr 21,
    2. Naprawa orynnowania,
    3. Reprofilacja elementów żelbetowych stropu i podpór ok.3m² wewnątrz i ok.40m² na zewnątrz,
    4. Malowanie konstrukcji okiennej o wym. 1,7mx1,8m i wymiana szyb na płyty z poliwęglanu.
    5. Usunięcie luksferów z otworu okiennego o wym. 2,6m x 2,4m i wykonanie muru z cegły lub bloczka komórkowego, wykonanie tynków na elewacji zewnętrznej,
    6. Roboty porządkowe i towarzyszące.
   11. Remont tunelu taśmy 363,Zakres prac:
    1. Usunięcie ziemi z nad tunelu,
    2. Reprofilacja betonowego stropu tunelu oraz pokrycie materiałami izolacyjnymi,
    3. Miejscowa reprofilacja stropu od wewnątrz,
    4. Wymiana włazu wraz z naprawą obramowania,
    5. Wymianę blach na końcu tunelu, czyszczenie i malowanie konstrukcji wsporczej,
    6. Zasypanie tunelu,
    7. Roboty porządkowe i towarzyszące.

   Wartość prac: 617,460.00 zł

   Zobacz podobne aktualności:

   Piaskowanie i malowanie przesuwnicy – Stocznia Wojenna Gdynia

   Poszukujemy firm do odśnieżania dachów płaskich

   Rozpoczęcie prac – Modernizacja dachu GOS Pawłowice

   Umowa ze Stocznią Wojenną w Gdyni

   Wynik przetargu – Modernizacja pokrycia dachów hali sportowej GOS

   Modernizacja lodowiska JASTOR w Jastrzębiu-Zdroju

   zobacz więcej