Darmowa wycena

Szybki kontakt

Umowa z PGNiG TERMIKA SA

W dniu 05.06.2019 w siedzibie PGNiG TERMIKA SA zapadły decyzje o wyborze PROSPECT GROUP Sp. z o.o. jako generalnego wykonawcy następujących zadań:

 1. Malowanie kratownic dachu maszynowni wraz z malowaniem blach trapezowych elewacji maszynowni,
  Zakres prac:

  1. Przygotowanie prac w tym budowa rusztowania na suwnicy,
  2. Czyszczenie konstrukcji stalowej przez szczotkowanie ręczne lub poprzez piaskowanie do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B),
  3. Wykonanie osłon zabezpieczających urządzenia i obiekty w rejonie prowadzonych robót. Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie energetycznym.
  4. Malowanie farbami do gruntowania,
  5. Malowanie dwukrotne farbami antykorozyjnymi – kolor szary (RAL 7035),
  6. Roboty porządkowe i towarzyszące.
   Okres realizacji zadania: od 01.05. do 30.11.2019 r.
 2. Remont instalacji odprowadzającej wodę deszczową z dachu maszynowni do kanalizacji deszczowej,Zakres prac:
  1. Wymiana uszkodzonych rynien i rur spustowych,
  2. Wykonanie poziomej rury zbiorczej,
  3. Wykonanie odprowadzenia wody do kanalizacji,
  4. Roboty porządkowe i towarzyszące.
   Okres realizacji zadania: od 01.05. do 31.10.2019 r.
 3. Remont wieży „D” nawęglania,

  Zakres prac:

  1. Naprawa poszycia dachowego budynku wieży „D”:
  2. wyburzenie uszkodzonego murka ogniowego,
  3. wykonanie nowego murka (wymurowanie, otynkowanie),
  4. wymiana uszkodzonego poszycia dachowego (papa),
  5. wykonanie koniecznych obróbek dekarskich.
  6. Demontaż starego okna 2,7×1,4m
  7. Montaż nowego okna,
  8. Wykonanie tynków na elewacji zewnętrznej i wewnętrznej,
  9. Malowanie obiektu farbami zewnętrznymi. Kolor RAL 7035.
  10. Roboty porządkowe i towarzyszące ( w tym wykonanie rusztowania),
 4. Remont wiaty regulatora wody za chłodniami,

  Zakres prac:

  1. Rozebranie pokrycia z płyt falistych stalowych nie nadających się do użytku,
  2. Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne lub poprzez piaskowanie do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) konstrukcji szkieletowych i pełnościennych,
  3. Malowanie konstrukcji szkieletowych i pełnościennych farbami gruntowymi i antykorozyjnymi kolor – szary,
  4. Wykonanie zadaszenia z blach stalowych trapezowych powlekanych kolor szary (RAL 7035).,
  5. Obudowa ścian z blach stalowych trapezowych kolor – szary (RAL 7038).
  6. Rozszklenie otworów okiennych i drzwiowych,
  7. Szklenie ram metalowych poliwęglanem,
  8. Roboty porządkowe i towarzyszące.
   Okres realizacji zadania: od 01.05. do 31.10.2019 r.
 5. Remont posadzki i ogrodzenia wokół zbiornika wody przemysłowej – zbiornik głęboki,Zakres prac:
  1. Uzupełnienie braków w ogrodzeniu, czyszczenie i malowanie stalowych barier ochronnych farbami gruntowymi (kolor szary) i nawierzchniowymi antykorozyjnymi kolor żółty ( RAL 1003),
  2. Uzupełnienie ubytków w betonowej posadzce, wyrównanie posadzki, położenie warstwy zewnętrznej zabezpieczającej przed wpływami atmosferycznymi,
  3. Roboty porządkowe i towarzyszące.
   Okres realizacji zadania: od 01.06. do 31.12.2019 r.
 6. Remont miejscowy pokrycia dachu (biura 208-216), 
 7. Remont pomostu taśmy 03, 

  Zakres prac:

  1. Demontaż szyb w oknach pomostu 18 szt,
  2. Czyszczenie i malowanie ram okiennych,
  3. Montaż płyt z poliwęglanu,
  4. Obróbka blacharska parapetów wewnętrznych na całej długości pomostu,
  5. Roboty porządkowe i towarzyszące.
 8. Remont stacji przesypowej nawęglania 03/21,Zakres prac:

  1. Wspawanie dodatkowej belki zgodnie z powierzonym projektem,
  2. Czyszczenie przez szczotkowanie lub piaskowanie konstrukcji szkieletowych,
  3. Malowanie konstrukcji szkieletowych farbami gruntowymi i nawierzchniowymi kolor – szary,
  4. Zabezpieczenie podstaw słupów przy fundamentach oraz uzupełnienie brakującej podlewki na połączeniach słupów i fundamentów,
  5. Wymiana zdeformowanych arkuszy blachy pokrycia dachowego,
  6. Uzupełnienie pałąków oraz malowanie antykorozyjne drabiny,
  7. Roboty porządkowe i towarzyszące,
 9. Remont wieży nawęglania nr 1, 

  Zakres prac:

  1. Miejscowe uzupełnienie ubytków w posadce betonowej,
  2. Reprofilacja elementów żelbetowych stropu i podpór,
  3. Czyszczenie i malowanie antykorozyjne schodów wewnętrznych,
  4. Wymiana stopni oraz czyszczenie i malowanie antykorozyjne schodów zewnętrznych,
  5. Roboty porządkowe i towarzyszące.
 10. Remont wieży nawęglania nr 2,Zakres prac:


  1. Czyszczenie i konserwacja podpór taśmociągu nr 21,
  2. Naprawa orynnowania,
  3. Reprofilacja elementów żelbetowych stropu i podpór ok.3m² wewnątrz i ok.40m² na zewnątrz,
  4. Malowanie konstrukcji okiennej o wym. 1,7mx1,8m i wymiana szyb na płyty z poliwęglanu.
  5. Usunięcie luksferów z otworu okiennego o wym. 2,6m x 2,4m i wykonanie muru z cegły lub bloczka komórkowego, wykonanie tynków na elewacji zewnętrznej,
  6. Roboty porządkowe i towarzyszące.
 11. Remont tunelu taśmy 363,Zakres prac:
  1. Usunięcie ziemi z nad tunelu,
  2. Reprofilacja betonowego stropu tunelu oraz pokrycie materiałami izolacyjnymi,
  3. Miejscowa reprofilacja stropu od wewnątrz,
  4. Wymiana włazu wraz z naprawą obramowania,
  5. Wymianę blach na końcu tunelu, czyszczenie i malowanie konstrukcji wsporczej,
  6. Zasypanie tunelu,
  7. Roboty porządkowe i towarzyszące.

Wartość prac: 617,460.00 zł

Zobacz podobne aktualności:

Alpinistyczne malowanie konstrukcji

Informacja z otwarcia ofert – Odśnieżanie dachu Stadionu Śląskiego

Trwa remont komina h120 dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

Awaryjny demontaż uszkodzonej korony komina

Umowa na Remont ciągu biologicznego nr 2 Oczyszczalni ścieków

Odśnieżanie dachów – kolejne umowy podpisane

zobacz więcej