Darmowa wycena

   Szybki kontakt

   Umowa z PEC Jastrzębie-Zdrój

   W dniu 13.05.2015r podpisano umowę między Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, a PROSPECT GROUP Sp. z o.o. Na kompleksowe prace antykorozyjne i budowlane na terenie Ciepłowni Miejskiej w Żorach.

   1.PRZEDMIOT PRAC
   Remont pomostu nawęglania o dł. ok. 80 m i odżużlania o dł. ok. 35 m usytuowanych w Ciepłowni Miejskiej w Żorach.

   2. ZAKRES PRAC

   • Oczyszczenie żelbetowych elementów z wykonaniem ewentualnych napraw polegających na skuciu skarbonizowanej warstwy betonu (ze śladami uszkodzeń betonu). Po skuciu i wypiaskowaniu elementów żelbetowych należy:
    wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia,
    uzupełnić ubytki betonu poprzez nałożenie zapraw naprawczych i szpachlowych odpowiednich do tego typu prac oraz odpowiednio zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi.
   • Płyty żelbetowe z daleko posuniętą korozją prętów zbrojeniowych lub złamane należy zastąpić nowymi płytami żelbetowymi wylewanymi w miejscu montażu.
   • Skucie starej i położenie nowej posadzki cementowej.
   • Czyszczenie mechaniczne konstrukcji wsporczej do 2 stopnia czystości.
   • Demontaż istniejącej i wykonanie nowej obudowy tunelów nawęglania i odżużlania w technologii obudowy lekkiej z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki
   • PUR na konstrukcji stalowej wyposażonych w okna uchylne z wypełnieniem z przeźroczystego plexiglasu o wymiarach 50×40 cm usytuowanych co 2,5 m na każdej ze ścian.
   • Odtworzenie istniejących ciągów komunikacyjnych wykonanych z krat WEMA.
   • Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie, a następnie pomalować powłoką malarską w kolorze szarym, odporną na działanie atmosferyczne. Barierki ochronne wzdłuż ciągów komunikacyjnych należy pomalować farbą nawierzchniową jw. w kolorze żółtym,
   • Odtworzenie istniejącej instalacji elektrycznej (oświetlenie, sterowanie),
   • Odtworzenie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania.

   Udział PROSPECT GROUP Sp. z o.o. w Inwestycji: 100%

   Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

   Planowany czas realizacji: 60 dni,

   Wartość umowy: 271694,7 zł

   13 maja 2015

   Zobacz podobne aktualności:

   Piaskowanie i malowanie przesuwnicy – Stocznia Wojenna Gdynia

   Poszukujemy firm do odśnieżania dachów płaskich

   Rozpoczęcie prac – Modernizacja dachu GOS Pawłowice

   Umowa ze Stocznią Wojenną w Gdyni

   Wynik przetargu – Modernizacja pokrycia dachów hali sportowej GOS

   Modernizacja lodowiska JASTOR w Jastrzębiu-Zdroju

   zobacz więcej