Darmowa wycena

Szybki kontakt

Umowa z PEC Jastrzębie-Zdrój

W dniu 13.05.2015r podpisano umowę między Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, a PROSPECT GROUP Sp. z o.o. Na kompleksowe prace antykorozyjne i budowlane na terenie Ciepłowni Miejskiej w Żorach.

1.PRZEDMIOT PRAC
Remont pomostu nawęglania o dł. ok. 80 m i odżużlania o dł. ok. 35 m usytuowanych w Ciepłowni Miejskiej w Żorach.

2. ZAKRES PRAC

 • Oczyszczenie żelbetowych elementów z wykonaniem ewentualnych napraw polegających na skuciu skarbonizowanej warstwy betonu (ze śladami uszkodzeń betonu). Po skuciu i wypiaskowaniu elementów żelbetowych należy:
  wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia,
  uzupełnić ubytki betonu poprzez nałożenie zapraw naprawczych i szpachlowych odpowiednich do tego typu prac oraz odpowiednio zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi.
 • Płyty żelbetowe z daleko posuniętą korozją prętów zbrojeniowych lub złamane należy zastąpić nowymi płytami żelbetowymi wylewanymi w miejscu montażu.
 • Skucie starej i położenie nowej posadzki cementowej.
 • Czyszczenie mechaniczne konstrukcji wsporczej do 2 stopnia czystości.
 • Demontaż istniejącej i wykonanie nowej obudowy tunelów nawęglania i odżużlania w technologii obudowy lekkiej z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki
 • PUR na konstrukcji stalowej wyposażonych w okna uchylne z wypełnieniem z przeźroczystego plexiglasu o wymiarach 50×40 cm usytuowanych co 2,5 m na każdej ze ścian.
 • Odtworzenie istniejących ciągów komunikacyjnych wykonanych z krat WEMA.
 • Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie, a następnie pomalować powłoką malarską w kolorze szarym, odporną na działanie atmosferyczne. Barierki ochronne wzdłuż ciągów komunikacyjnych należy pomalować farbą nawierzchniową jw. w kolorze żółtym,
 • Odtworzenie istniejącej instalacji elektrycznej (oświetlenie, sterowanie),
 • Odtworzenie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania.

Udział PROSPECT GROUP Sp. z o.o. w Inwestycji: 100%

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Planowany czas realizacji: 60 dni,

Wartość umowy: 271694,7 zł

13 maja 2015

Zobacz podobne aktualności:

Odśnieżanie dachów – Kolejna umowa

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji wsporczej kotła PWPg-5

Alpinistyczne malowanie konstrukcji

Informacja z otwarcia ofert – Odśnieżanie dachu Stadionu Śląskiego

Trwa remont komina h120 dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

Awaryjny demontaż uszkodzonej korony komina

zobacz więcej