Darmowa wycena

   Szybki kontakt

   Trwają prace dla PEC Żory

   Trwają prace związane z kompleksowym remontem pomostu nawęglania dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Żorach

   ZAKRES PRAC

   • Oczyszczenie żelbetowych elementów z wykonaniem ewentualnych napraw polegających na skuciu skarbonizowanej warstwy betonu (ze śladami uszkodzeń betonu). Po skuciu i wypiaskowaniu elementów żelbetowych należy:
   • wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia,
   • uzupełnić ubytki betonu poprzez nałożenie zapraw naprawczych i szpachlowych odpowiednich do tego typu prac oraz odpowiednio zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi.
   • Płyty żelbetowe z daleko posuniętą korozją prętów zbrojeniowych lub złamane należy zastąpić nowymi płytami żelbetowymi wylewanymi w miejscu montażu.
   • Skucie starej i położenie nowej posadzki cementowej.
   • Czyszczenie strumieniowo-ścierne do Sa 2 1/2
   • Demontaż istniejącej i wykonanie nowej obudowy tunelów nawęglania i odżużlania w technologii obudowy lekkiej z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki
   • PUR na konstrukcji stalowej wyposażonych w okna uchylne z wypełnieniem z przeźroczystego plexiglasu o wymiarach 50×40 cm usytuowanych co 2,5 m na każdej ze ścian.
   • Odtworzenie istniejących ciągów komunikacyjnych wykonanych z krat WEMA.
   • Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie, a następnie pomalować powłoką malarską w kolorze szarym, odporną na działanie atmosferyczne. Barierki ochronne wzdłuż ciągów komunikacyjnych należy pomalować farbą nawierzchniową jw. w kolorze żółtym,
   • Odtworzenie istniejącej instalacji elektrycznej (oświetlenie, sterowanie),
   • Odtworzenie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania.

   Obecny etap prac:

   • Demontaż starej obudowy,

   Planowany termin zakończenia:

   • Sierpień 2015
   11 czerwca 2015

   Zobacz podobne aktualności:

   Odśnieżanie dachów – podpisywanie umów

   Awaryjny remont komina h150

   Remont pomostu nawęglania TN-21 dla PGNiG Termika

   Odśnieżanie dachu Carrefour Białystok – Zielone Wzgórze

   Trwa odśnieżanie dachów

   Odśnieżanie dachów – Umowa z Carrefour Polska Sp. z o.o.

   zobacz więcej