Darmowa wycena

Szybki kontakt

Certyfikacja ISO dla PROSPECT GROUP

W dniu 15.05.2014 PROSPECT GROUP przeszedł pozytywnie certyfikację odnośnie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N-18001/OHSAS oraz Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009.

PN-N-18001/OHSAS

Norma ta adresowana jest dla wszystkich firm, które chcą podjąć działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest osiąganie ciągłej poprawy skuteczności działań na rzecz BHP. Norma definiuje 20 obszarów zarządzania bezpieczeństwem pracy, m.in. monitoring wypadków, szkolenie kadry kierowniczej, środki indywidualnej ochrony, higiena pracy i ochrona zdrowia, bezpieczna technika, bezpieczeństwo poza pracą, przygotowywanie planów na wypadek awarii, kontrola wewnętrzna oraz wiele innych.

Ze względu na swoją budowę i wymagania umożliwia łatwą integrację z innymi normami serii ISO.

Do najważniejszych zadań wdrożonego systemu należą:

  • zapobieganie wypadkom przy pracy,
  • zminimalizowanie występowania chorób zawodowych,
  • działania ukierunkowane na zapewnienie stałej poprawy stanu BHP funkcjonującego w organizacji,
  • zmniejszenie absencji chorobowej pracowników,
  • spełnienie wymagań określonych w przepisach prawnych,
  • nieustanne podnoszenie kwalifikacji wraz z uwzględnianiem roli pracowników i ich zaangażowania do działań w zakresie BHP,
  • ciągłego doskonalenia działań w zakresie BHP,
  • zwiększenie wydajności i jakości pracy.

PN-EN ISO 9001:2009

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

15 maja 2014

Zobacz podobne aktualności:

Odśnieżanie dachów – Kolejna umowa

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji wsporczej kotła PWPg-5

Alpinistyczne malowanie konstrukcji

Informacja z otwarcia ofert – Odśnieżanie dachu Stadionu Śląskiego

Trwa remont komina h120 dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

Awaryjny demontaż uszkodzonej korony komina

zobacz więcej