Darmowa wycena

   Szybki kontakt

   Certyfikacja ISO dla PROSPECT GROUP

   W dniu 15.05.2014 PROSPECT GROUP przeszedł pozytywnie certyfikację odnośnie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N-18001/OHSAS oraz Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009.

   PN-N-18001/OHSAS

   Norma ta adresowana jest dla wszystkich firm, które chcą podjąć działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest osiąganie ciągłej poprawy skuteczności działań na rzecz BHP. Norma definiuje 20 obszarów zarządzania bezpieczeństwem pracy, m.in. monitoring wypadków, szkolenie kadry kierowniczej, środki indywidualnej ochrony, higiena pracy i ochrona zdrowia, bezpieczna technika, bezpieczeństwo poza pracą, przygotowywanie planów na wypadek awarii, kontrola wewnętrzna oraz wiele innych.

   Ze względu na swoją budowę i wymagania umożliwia łatwą integrację z innymi normami serii ISO.

   Do najważniejszych zadań wdrożonego systemu należą:

   • zapobieganie wypadkom przy pracy,
   • zminimalizowanie występowania chorób zawodowych,
   • działania ukierunkowane na zapewnienie stałej poprawy stanu BHP funkcjonującego w organizacji,
   • zmniejszenie absencji chorobowej pracowników,
   • spełnienie wymagań określonych w przepisach prawnych,
   • nieustanne podnoszenie kwalifikacji wraz z uwzględnianiem roli pracowników i ich zaangażowania do działań w zakresie BHP,
   • ciągłego doskonalenia działań w zakresie BHP,
   • zwiększenie wydajności i jakości pracy.

   PN-EN ISO 9001:2009

   Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

   15 maja 2014

   Zobacz podobne aktualności:

   Piaskowanie i malowanie przesuwnicy – Stocznia Wojenna Gdynia

   Poszukujemy firm do odśnieżania dachów płaskich

   Rozpoczęcie prac – Modernizacja dachu GOS Pawłowice

   Umowa ze Stocznią Wojenną w Gdyni

   Wynik przetargu – Modernizacja pokrycia dachów hali sportowej GOS

   Modernizacja lodowiska JASTOR w Jastrzębiu-Zdroju

   zobacz więcej