Darmowa wycena

Szybki kontakt

Aneks do umowy na zabezpieczenie antykorozyjne 1.236.998,53 zł

W dniu 27.02.2018 podpisano aneks między PROSPECT GROUP Sp. z o.o. ,a firmą ENERGOINSTAL SA, która jest generalnym wykonawcą budowy kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy brutto około 75MWe w EC Zofiówka. Na mocy aneksu strony zwiększyły wartość podpisanego kontraktu na kwotę sumaryczną: 1.236.998,53 zł

Zamawiającym: PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa (dawna Spółka Energetyczna Jastrzębie).
Generalny wykonawca: ENERGOINSTAL S.A.
Podwykonawca: PROSPECT GROUP Sp. z o.o.
Planowany czas realizacji: 90 dni,

Zakres prac:

 1. Sprzątanie konstrukcji w zakresie demontażu krat WEMA, odkurzanie i mycie na półsucho około 27000 m2 powierzchni konstrukcji i 115000 kg,
 2. Sprzątanie instalacji (kocioł, rurociągi, urządzenia, kanały,
 3. Odkurzanie i mycie płyt elewacyjnych w ilości 4720 m2,
 4. Odkurzanie i mycie płyt elewacynnych dachów w ilości 1160 m2,
 5. Mycie wysokociśnieniowe (500 bar) krat WEMA,
 6. Poprawki uszkodzeń konstrukcji stalowej wraz z opracowaniem technologii napraw pod nadzorem inspektora producenta farb,
 7. Malowanie estetyczne konstrukcji stalowej,
 8. Malowanie barierek i drabin w ilości 4100 mb,
 9. Malowanie bunkrów węglowych,
 10. Malowanie zbiorników mułów,
 11. Malowanie zbiorników piasku,
 12. Malowanie zbiorników wapna,
27 lutego 2018

Zobacz podobne aktualności:

Umowa z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym na odśnieżanie dachów

Umowa o wartości 1.004.861,82 zł na malowanie konstrukcji stalowych

Umowa z KIRCHHOFF Automotive Polska Sp. z o.o.

Zakończenie negocjacji na remont silosów o wartości 467.400,98 zl

Malowanie przeszkodowe wież GSM – podpisanie umowy

Zabezpieczenia antykorozyjne komina wywiewnego

zobacz więcej