Darmowa wycena

Szybki kontakt

Budowa bloku energetycznego w EC Zofiówka

Trwająca ponad 3 lata współpraca z firmą Energoinstal S.A. przy realizacji prac budowlanych o szerokim zakresie, która obejmowała:

 1. Remonty konstrukcji stalowych,
  1. Piaskowanie elementów stalowych,
  2. Opracowanie technologii zabezpieczenia antykorozyjnego,
  3. Wykonanie anty korozji przemysłowej elementów stalowych,
  4. Przygotowanie dokumentacji obejmującej zakres wykonanych prac,
 2. Remont obiektów budowlanych,
 3. Wykonanie kompleksowego doczyszczania obiektów budowlanych do końcowego odbioru (kotłownia, estakada),

Prace prowadzone były na czynnym obiekcie w trybie trójzmianowym.

Całkowita wartość prac: 4.239.841,98 zł

Remont konstrukcji żelbetowych

Kompleksowy remont konstrukcji żelbetowych na terenie oczyszczalni ścieków w Kucharach k/Kalisza wraz z piaskowaniem konstrukcji oraz wykonaniem zabezpieczenia chemoodpornego.

Zakres prac:

Selektor – obiekt nr 5/2

Powierzchnie betonowe – oczyszczenie, naprawa ubytków, nowe powłoki ochronne:

 1. Oczyszczenie powierzchni poprzez piaskowanie,
 2. Reprofilacja powierzchni,
 3. Powłoki ochronne z piaskowaniem (ściany, podesty od spodu, korona),
 4. Izolacja podestów z piaskowaniem (góra podestów, biegi komunikacyjne),

Reaktor biologiczny – obiekt nr 6/2

Powierzchnie betonowe – oczyszczenie, naprawa ubytków, nowe powłoki ochronne

 1. Oczyszczenie powierzchni / zmycie,
 2. Naprawa dylatacji,
 3. Reprofilacja powierzchni,
 4. Powłoki ochronne z piaskowaniem (ściany, podesty od spodu, korona),
 5. Izolacja podestów z piaskowaniem (góra podestów, biegi komunikacyjne),

Prace prowadzone będą na czynnymi obiekcie, termin realizacji całości prac został wyznaczony na 60 dni od dnia rozpoczęcia prac.

Wartość prac: 478,986.38 zł
Technologia: MC-Bauchemie

Malowanie przeszkodowe komina h70m

Kompleksowy remont płaszcze żelbetowego komina zlokalizowanego na terenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie wraz z malowaniem przeszkodowym.

Zakres prac:

 1. Odbijanie głuchych i luźnych kawałków betonu,
 2. Mycie myjką 500 bar całego płaszcza komina,
 3. Naprawa zbrojeń,
 4. Naprawa płaszcza komina w technologii PCC,
 5. Malowanie przeszkodowe komina,

 

Alpinistyczne sprzątanie kotłowni

W dniu 14.02.2019 rozpoczęte zostały prace związane z alpinistycznym odkurzaniem konstrukcji stalowej wraz z wykonaniem powłoki malarskiej na terenie bloku fluidalnego w EC Zofiówka o mocy 75 MW.

Zakres prac:

 • Sprzątanie konstrukcji stalowej (odkurzanie) o powierzchni 27 tys m2,
 • Sprzątanie instalacji (kocioł, rurociągi, urządzenia, kanały),
 • Malowanie barierek i drabin,
 • Malowanie ścieżek gazowych,
 • Usuwanie zanieczyszczeń na zbiorniku sorbentu,

Całkowita wartość zlecenia (łącznie z poprzednimi zamówieniami) około 1.445.250 zł (brutto)

Piaskowanie suwnicy

Piaskowanie suwnicy wraz z pracami towarzyszącymi.

Zakres prac obejmował:

 • piaskowanie konstrukcji stalowej,
 • zabezpieczenia antykorozyjne suwnicy w systemie epoksydowo-poliuretanowym,

Prace realizowane były na czynnych suwnicach bez wyłączenia.

 

Malowanie alpinistyczne wieży GSM

Alpinistyczne malowanie przeszkodowe wieży GSM h 50m,

Zakres prac:

 • Czyszczenie ręczne całej wieży,
 • Malowanie konstrukcji farbami podkładowymi,
 • Malowanie przeszkodowe całej konstrukcji,
 • Remont fundamentów.

Piaskowanie i malowanie 2 suwnic bramowych 10T

Alpinistyczny remont konstrukcji 2 suwnic bramowych o rozstawie 12 m i udźwigu 10 T.

Zakres prac:

 • Czyszczenie strumieniowo 2 suwnic bramowych,
 • Wykonanie naprawy uszkodzeń (prace spawalnicze),
 • Malowanie konstrukcji farbą dwuskładnikową epoksydową podkładową,
 • Malowanie konstrukcji suwnic farbą dwuskładnikową poliuretanową nawierzchniową RAL 1012

Dane techniczne:

 • Ilość suwnic: 2,
 • Czas realizacji: 14 dni,
 • Wartość prac: 132.000,00 zł
 • System malarski: Hempel

Czyszczenie alpinistyczne i naprawa powłoki antykorozyjnej EC Zofiówka

Czyszczenie alpinistyczne za zabrudzeń po budowlanych oraz pyłu węglowego wraz z naprawą zabezpieczeń antykorozyjnych na terenie budowy kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy brutto około 75MWe w EC Zofiówka.

Zakres prac:

 1. Sprzątanie konstrukcji w zakresie demontażu krat WEMA, odkurzanie i mycie na półsucho około 27000 m2 powierzchni konstrukcji i 115000 kg,
 2. Sprzątanie instalacji (kocioł, rurociągi, urządzenia, kanały,
 3. Odkurzanie i mycie płyt elewacyjnych w ilości 4720 m2,
 4. Odkurzanie i mycie płyt elewacynnych dachów w ilości 1160 m2,
 5. Mycie wysokociśnieniowe (500 bar) krat WEMA,
 6. Poprawki uszkodzeń konstrukcji stalowej wraz z opracowaniem technologii napraw pod nadzorem inspektora producenta farb,
 7. Malowanie estetyczne konstrukcji stalowej,
 8. Malowanie barierek i drabin w ilości 4100 mb,
 9. Malowanie bunkrów węglowych,
 10. Malowanie zbiorników mułów,
 11. Malowanie zbiorników piasku,
 12. Malowanie zbiorników wapna,

Zamawiającym: PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa (dawna Spółka Energetyczna Jastrzębie).
Generalny wykonawca: ENERGOINSTAL S.A.
Podwykonawca: PROSPECT GROUP Sp. z o.o.

Kompleksowy remont rurociągu DN1200

Kompleksowe prace związane z remontem rurociągu DN 1200 na przekroczeniu rzeki.

Zakres prac obejmuje:

 • Demontaż zniszczonej otuliny,
 • Oczyszczanie rurociągu z ognisk korozji,
 • Dwukrotne malowanie rurociągu,
 • Izolacja rurociągu wełną mineralną gr. 10cm,
 • Zamontowanie na izolacji blachy ocynkowanej gr. 0,75mm,
 • Oczyszczanie powierzchni betonowych podpór,
 • Uzupełnianie ubytków w podporach i przyczółkach,
 • Przyklejenie warstwy siatki,
 • Nałożenie warstwy tynkarskiej podkładowej,
 • Malowanie farbami powierzchni podpór,
 • Demontaż krat na przyczółkach,
 • Wykonanie i montaż nowych krat z ceownika NP. 120mm i prętów żebrowanych 30mm,

Udział PROSPECT w Inwestycji: 100%

Planowany czas realizacji: 14 dni,

Wartość prac: 100.000zł

Zabezpieczenia antykorozyjne silosów

Usługi alpinistyczne obejmujące zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji silosów na cement wraz z ich kompleksowym remontem i oznakowaniem elementów ruchomych.

Zakres prac:

 • Czyszczenie konstrukcji silosów do stopia St2,
 • Odtłuszczanie konstrukcji silosów,
 • Malowanie konstrukcji silosów farbami podkładowymi epoksydowymi,
 • Malowanie konstrukcji silosów farbami nawierzchniowymi poliuretanowymi,
 • Nanoszenie znaków graficznych na silosy,
 • Oznakowanie drabinek i innych części ruchomych konstrukcji,
 • Prace prowadzone były w ciągłym ruchu zakładu produkcyjnego.

Dane techniczne:

 • Powierzchnia: około 300m2,
 • Zestaw malarski: epoksydowo – poliuretanowy,
 • Udział PROSPECT w inwestycji: 100%
 • Termin realizacji: 14 dni,

Opis stopnia przygotowania podłoża:

St – czyszczenie ręczne i z wykorzystaniem narzędzi o napędzie mechanicznym St 2 – na oglądanej powierzchni nie mogą występować olej, smary, pył, słabo przylegająca zgorzelina walcownicza, rdza, powłoka malarska i obce zanieczyszczenia; powierzchnia wykazuje metaliczny połysk. St 3 – wymagania takie jak dla St 2 z tą różnicą, że powierzchnię należy czyścić, dopóki nie nabierze zdecydowanie metalicznego połysku (od metalowego podłoża).

Opis zastosowanych materiałów malarskich:

KOREPOX EH2350 jest farbą dwuskładnikową, samogruntującą, opartą na czystej żywicy epoksydowej, tworzącą powłokę o doskonałej odporności na działanie wody morskiej, ropy naftowej, paliw, a także na uszkodzenia mechaniczne.

Może być nakładana zarówno na nową, jak i na odnawianą stal; wymagane jest jedynie oczyszczenie z luźnej rdzy i osadów; jako grunt tolerujący gorzej przygotowane podłoże. Utwardza się w niskich temperaturach, obniżonych nawet do -18oC i spełnia wymagania dla farb High Solid odnośnie zawartości lotnych związków organicznych (VOC).

Produkt aprobowany przez: LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (LR) i GERMANISCHIER LLOYD (GL) jako powłoka antykorozyjna. DET NORSKE VERITAS

(DNV, CE Marking), LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING (LR) i KOREAN REGISTER OF SHIPPING (KR) jako powłoka powstrzymująca rozprzestrzenianie się ognia, NEW CASTLE OCCUPATIONAL HEALTH AGENT (UK) jako farba przeznaczona do kontaktu z żywnością w zbiornikach na zboże. MARTINEK in NORWEY jako powłoka dla

zbiorników balastowych.

Systemy oparte na farbie KOREPOX EH2350 są w pełni zgodne z wymaganiami NORSOK

M-501, wydanie 4, dla systemu nr 7.

KORETHAN TOPCOAT UT6581 jest szybkoschnącą, dwuskładnikową, nawierzchniową farbą poliuretanową, posiadającą bardzo dobrą odporność na zachlapanie i zwilżanie kwasami, zasadami, rozpuszczalnikami, solami i wodą. Tworzy powłokę odporną na zewnętrzne warunki atmosferyczne, odporną na zmianę koloru.