Darmowa wycena

   Szybki kontakt

   Kompleksowy remont podpór estakady ciepłowniczej

   Kompleksowy remont estakady ciepłowniczej w rejonie budynku A w Oddziale Zofiówka PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa.

   Zakres prac obejmuje:

   1. Czyszczenie strumieniowo-ścierne stalowych podpór estakady do stopnia Sa 2 1/2 (stan
    wyjściowy powierzchni B, miejscami C) i przygotowanie ich do malowania od poziomu
    betonowych stóp fundamentowych do wysokości ok. 3,4 m (poziom drugiej poziomej
    poprzeczki).
   2. Wzmocnienie najbardziej osłabionych miejsc konstrukcji stalowej:
    – Opracowanie projektu wykonawczego remontu/wzmocnienia podpory stalowej (fragment podpory przestrzennej nr 18) oraz wymiany skorodowanych
    żeber stalowych przy podporach przez konstruktora ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi i przynależącego do właściwego samorządu zawodowego.
    – Wykonanie wzmocnienia podstawy stalowej podpory przestrzennej nr 18 oraz
    wymiana skorodowanych żeber stalowych zgodnie z opracowanym projektem
    wykonawczym.
   3. Reprofilacja betonowych stóp fundamentowych podpór stalowych:
    – Skucie luźnych fragmentów stóp fundamentowych.
    – Zabezpieczenie widocznych prętów brojenia
    – Uzupełnienie betonu stóp fundamentowych – beton C16/20 W4.
    – Wykonanie zabezpieczenia powierzchni wystających betonu przeciw wodnie
   4. Malowanie stalowych podpór estakady ciepłowniczej farbami do gruntowania oraz
    dwukrotne malowanie farbami nawierzchniowymi odpornymi na warunki zewnętrzne
    zgodnie z kategorią korozyjności C4
   5. Wykonanie zabezpieczeń narożników stóp fundamentowych poprzez nałożenie gumowych narożnych zabezpieczeń w czarno-żółte pasy.
   6. Roboty porządkowe i towarzyszące.

   Remont ciągu biologicznego nr 2 Oczyszczalni ścieków

   Kompleksowy remont wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji żelbetowych

   Zakres prac:

   Selektor – obiekt nr 5/2

   Powierzchnie betonowe – oczyszczenie, naprawa ubytków, nowe powłoki ochronne:

   1. Oczyszczenie powierzchni
   2. Reprofilacja powierzchni,
   3. Powłoki ochronne z piaskowaniem (ściany, podesty od spodu, korona),
   4. Izolacja podestów z piaskowaniem (góra podestów, biegi komunikacyjne),

   Reaktor biologiczny – obiekt nr 6/2

   Powierzchnie betonowe – oczyszczenie, naprawa ubytków, nowe powłoki ochronne

   1. Oczyszczenie powierzchni / zmycie,
   2. Naprawa dylatacji,
   3. Reprofilacja powierzchni,
   4. Powłoki ochronne z piaskowaniem (ściany, podesty od spodu, korona),
   5. Izolacja podestów z piaskowaniem (góra podestów, biegi komunikacyjne),

   Prace prowadzone będą na czynnymi obiekcie, termin realizacji całości prac został wyznaczony na 60 dni od dnia rozpoczęcia prac.

   Termin realizacji: 30 dni od daty przekazania terenu budowy
   Wartość prac: 478,986.38 zł
   Technologia: MC-Bauchemie

   Alpinistyczne sprzątanie kotłowni

   W dniu 14.02.2019 rozpoczęte zostały prace związane z alpinistycznym odkurzaniem konstrukcji stalowej wraz z wykonaniem powłoki malarskiej na terenie bloku fluidalnego w EC Zofiówka o mocy 75 MW.

   Zakres prac:

   • Sprzątanie konstrukcji stalowej (odkurzanie) o powierzchni 27 tys m2,
   • Sprzątanie instalacji (kocioł, rurociągi, urządzenia, kanały),
   • Malowanie barierek i drabin,
   • Malowanie ścieżek gazowych,
   • Usuwanie zanieczyszczeń na zbiorniku sorbentu,

   Całkowita wartość zlecenia (łącznie z poprzednimi zamówieniami) około 1.445.250 zł (brutto)