Darmowa wycena

   Szybki kontakt

   Usunięcie zarysowań powstałych na betonowych gzymsach wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762

   Prace alpinistyczne obejmujące naprawę spękań na powierzchni betonowej wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762

   Zakres prac obejmował:

   • Opracowanie technologii naprawy,
   • Likwidację spękań w technologii SIKA,
   • Malowanie uszkodzeń konstrukcji żelbetowej,

   Prace prowadzone były podczas normalnego ruchu zarówno pieszych jak i samochodów,

   Użyte materiały:

   • Sika Rundsznur PE 15 mm, PE 10 mm, PE 5 mm,
   • Sika Primer 3N,
   • Sikaflex PRO-3
   30 maja 2017

   Pozostałe realizacje

   Modernizacja pomostu nawęglania TN-21

   Odśnieżanie dachów Galerii Zielone Wzgórze w Białymstoku

   Odśnieżanie dachów – Jastrzębie-Zdrój

   Kompleksowy remont podpór estakady ciepłowniczej

   Remont hali klubu Jastrzębskiego Węgla

   Malowanie wieży GSM h75

   zobacz wszystkie realizacje