Darmowa wycena

Szybki kontakt

Usunięcie zarysowań powstałych na betonowych gzymsach wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762

Prace alpinistyczne obejmujące naprawę spękań na powierzchni betonowej wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762

Zakres prac obejmował:

  • Opracowanie technologii naprawy,
  • Likwidację spękań w technologii SIKA,
  • Malowanie uszkodzeń konstrukcji żelbetowej,

Prace prowadzone były podczas normalnego ruchu zarówno pieszych jak i samochodów,

Użyte materiały:

  • Sika Rundsznur PE 15 mm, PE 10 mm, PE 5 mm,
  • Sika Primer 3N,
  • Sikaflex PRO-3
30 maja 2017

Pozostałe realizacje

Budowa bloku energetycznego w EC Zofiówka

Kompleksowa wymiana poszycia dachu

Remont konstrukcji żelbetowych

Umowa na Remont ciągu biologicznego nr 2 Oczyszczalni ścieków

Malowanie przeszkodowe komina h70m

Montaż płyt warstwowych na moście nawęglania

zobacz wszystkie realizacje